UCHWAŁA NR VI/36/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu.

Uchwała Nr VI/36/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2  i art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 167 ust. 2  pkt 5  oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie zakupu uzupełniającej aparatury Rtg do pracowni radiologicznej Szpitala Powiatowego w Wałczu w łącznej kwocie 5  000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 2. Warunki przekazywania pomocy finansowej, o której mowa w § 1  określi umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Powiatem Wałeckim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 LinkMagic.zip (ZIP, 16KB) 2007-04-17 11:17:39 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 17-04-2007 11:17:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:29:39