UCHWAŁA NR VI/40/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta mirosławiec na lata 2007-2013.

Uchwała Nr VI/40/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2007 - 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 17 ust. 1  pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2007 - 2013.

2. Integralną część uchwały stanowi dokument pt.: „Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2007 - 2013 ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2007-2013 powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

Załączniki do pobrania

1 VI_40_2007.ZIP (ZIP, 3.MB) 2007-04-17 11:39:23 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 17-04-2007 11:39:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:27:58