UCHWAŁA NR VIII/53/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika USC Pani Jolanty Białas.

Uchwała Nr 53/VIII/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Jolanty Białas.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6  ust. 3  ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Jolantę Białas na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mirosławcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II (11) 90 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 22 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  kwietnia 2007 r.

Załączniki do pobrania

1 VIII_53_2007.ZIP (ZIP, 41KB) 2007-04-26 09:20:43 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 26-04-2007 09:20:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:35:06