UCHWAŁA NR VIII/55/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" inwestycji boiska pokrytego sztuczną nawierzchnią w mirosławcu w ramach programu pod nazwą "BLISKO BOISKO"

Uchwała Nr VIII/55/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” inwestycji boiska pokrytego sztuczną nawierzchnią w Mirosławcu w ramach programu pod nazwą „BLISKO BOISKO” 

Na podstawie art.18 ust.1, ust.2 pkt 9 lit. e i pkt 10 oraz art. 51 ust.1, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm Dz.U z 2002. Nr 23.poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Dz.U.Nr 172 poz.1441 z Dz.U. 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457 oraz Nr 181 poz. 1337) uchwala się co następuje ; 

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Mirosławca umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwa „Budowa boiska w Mirosławcu pokrytego sztuczną nawierzchnią w ramach programu BLISKO BOISKO”, do kwoty 452.867,66 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Gminy i Miasta Mirosławiec i podpisanie deklaracji do weksla. 

§ 2. . Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U.Nr 134 poz. 944 z późn zm) następować będzie z dochodów własnych Gminy – dział 756 w budżecie gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 VIII_55_2007.ZIP (ZIP, 66KB) 2007-04-26 09:27:46 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 26-04-2007 09:27:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:33:17