UCHWAŁA NR X/61/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Mirosławca umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą

Uchwała Nr X/61/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Mirosławca umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Boiska wielofunkcyjnego w Mirosławcu” w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” oraz zabezpieczenia inwestycji w formie „weksla in blanco” 

Na podstawie art.18 ust.1, ust.2 pkt 9 lit. e i pkt 10 oraz art. 51 ust.1, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm Dz.U z 2002. Nr 23.poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Dz.U.Nr 172 poz.1441 175 poz. 1457 z. 2006 r. Dz.U Nr 17 poz. 128, Nr oraz Nr 181 poz. 1337) uchwala się co następuje ; 

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Mirosławca umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mirosławcu” pokrytego sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”, do kwoty 291.843,52 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Gminy i Miasta Mirosławiec i podpisanie deklaracji do weksla. 

§ 2. . Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U.Nr 134 poz. 944 z późn zm) następować będzie z dochodów własnych Gminy – dział 756 w budżecie gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 200772-1272.pdf (PDF, 32KB) 2007-07-02 12:07:17 22 razy
2 200772-12639.pdf (PDF, 19KB) 2007-07-02 12:07:17 21 razy
3 200772-12615.pdf (PDF, 35KB) 2007-07-02 12:07:17 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 02-07-2007 12:07:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:48:56