UCHWAŁA NR XI/66/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników proc. określających wys. dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XI/66/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. 

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z późn. zm. Dz U z 2002 r Nr 216 poz. 1826, Dz.U. 2003 r. z Nr 203 poz. 1966, Dz.U. z 2004 r. Nr 240 poz.2406, Dz.U. z 2006 r. Nr 64 poz.447, Nr 84 poz.587, Nr 208 poz,1535 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 35 poz.219) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm Dz.U z 2002. Nr 23.poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Dz.U.Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 z Dz.U. 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 133 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.), wpływających na wysokość wypłacanego przez Gminę dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem. 

§ 2. W związku z obniżką, o której mowa w § 1, wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem wypłacanym na terenie Gminy Mirosławiec wynosi 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

1 200772-124220.pdf (PDF, 31KB) 2007-07-02 12:41:37 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 02-07-2007 12:41:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:57:03