UCHWAŁA NR XII/75/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania zespołuopiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu i Sądu Pracy w Wałczu.

Uchwała Nr XII/75/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu i Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Wałczu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)oraz art. 160 § 1, art. 163 § 2 ustawy z dnia 12 września 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1.               Powołuje się zespół w następującym składzie: 

1. Marek Madajewski 

2. Zenon Gębarowski 

3. Iwona Kłos 

4. Piotr Saryczew 

§ 2.    Do zadań zespołu należy przedstawienie Radzie Miejskiej na sesji swojej opinii o zgłoszonych kandydatach. 

§ 3.    Zespół rozpoczyna swoją działalność z chwilą powołania, a kończy z chwilą przeprowadzenia wyboru ławników przy Sądzie Rejonowym w Wałczu. 

§ 4.     Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 200772-132855.pdf (PDF, 23KB) 2007-07-02 13:30:04 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 02-07-2007 13:30:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 25-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:58:08