UCHWAŁA NR XIV/88/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 września 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres od października do grudnia 2007 r.

UchwałaNr XIV/88/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu na okres od października do grudnia 2007 r. 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zm. ) oraz § 93 ust. 3 Statutu Gminy – (Uchwała Nr XXXII/ 170/ 2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach - Pom. Nr 50 poz. 1187), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1.               Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem. 

§ 2.               Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

§ 3.               Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/2007  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 24 września 2007 r. 
 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu na okres od X do XII 2007 r. 

 

L.p . 

Termin posiedzenia 

Tematyka posiedzenia 
Zakres kontroli 

uwagi 

1. 

PAŹDZIERNIK 
12.10.2007 r. 
godz. 9.00 
I dekada 

26.10.2007 r. 
godz. 9.00 

II dekada 

1. Kontrola programowa funkcjonowania gospodarki komunalne 
a) kontrola środków finansowych przeznaczonych na remonty budynków komunalnych i ich realizacja 

b) gospodarka mieszkaniowa ( przydziały mieszkań komunalnych) 

1. Na wniosek radnego Bolesława Romaniuka Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o kontroli Stowarzyszenia Na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” 
- stan pomieszczeń po wykonanych remontach 
- wyposażenie pomieszczeń w sprzęt do rehabilitacji 
- kontrola wykonanego podjazdu przy wejściu do siedziby stowarzyszenia „ Jutrzenka” 

 

2. 

LISTOPAD 
 

1.Kontrola składowiska śmieci w Mirosławcu pod względem składowania odpadów niebezpiecznych dla środowiska 
- kosze na odpady niebezpieczne na terenie gminy 
- dzikie wysypiska na terenie gminy 

2. Opracowanie stanowiska w sprawie stanu technicznego Ścieszki pieszo-rowerowej Mirosławiec – Mirosławiec Górny 
3. Kontrola stołówek pod względem powierzonego mienia dzierżawcom. 
 

 

3. 

GRUDZIEŃ 

1.Opracowanie planu na I półrocze 2008 r. 
2. Realizacja skarg i wniosków mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec i interpelacji radnych 
3. Wypracowanie wniosków dotyczących projektu budżetu na 2008 r. 

Załączniki do pobrania

1 2007125-104642.pdf (PDF, 36KB) 2007-12-12 14:07:15 14 razy
2 2007125-104614.pdf (PDF, 21KB) 2007-12-12 14:07:15 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 12-12-2007 14:07:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 24-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 12:00:33