UCHWAŁA NR XVI/100/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy Mirosławiec o obowiązku przedłożenia RM w Mirosławcu oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1991 r. oraz informacji o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Uchwała Nr XVI/100/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Mirosławiec o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mirosławcu oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1991 r. oraz informacji o skutku niedopełnienia tego obowiązku 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów( Dz. U. Nr165, poz. 1171)w zw. z art. 8 pkt 31 oraz art. 4 pkt 32 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r., Nr 63 poz.425 ze zm.), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Powiadamia Panią Jadwigę Kamińską Sekretarza Gminy Mirosławiec o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mirosławcu oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym” , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia . 

§ 2. Informuje się również, iż na podstawie art. 4 ust.5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, niedopełnienie wyżej określonego obowiązku poprzez niezłożenie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia lustracyjnego powoduje z mocy prawa pozbawienie funkcji publicznej Sekretarza Gminy Mirosławiec z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia .

Załączniki do pobrania

1 20071221-10035.pdf (PDF, 42KB) 2007-12-21 10:33:55 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 21-12-2007 10:33:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:13:32