UCHWAŁA NR XVI/105/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XVI/105/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747),uchwala się co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (Monitor Polski Nr 77, poz.831) z kwoty 58,29zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III / 8 / 2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.

Załączniki do pobrania

1 20071221-1074.pdf (PDF, 31KB) 2007-12-21 10:43:04 21 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 21-12-2007 10:43:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:09:47