UCHWAŁA NR XVI/107/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: zlecenia Komisji Polityki Społecznej kontroli problemowej.

Uchwała Nr XVI/107/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie zlecenia Komisji Polityki Społecznej kontroli problemowej 

Na podstawie § 14 ust.5 pkt 3 Statutu Gminy Mirosławiec ( Uchwała Nr XXXII/170/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 1187) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zleca się Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Mirosławcu przeprowadzenie kontroli w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemieńsku oraz wykorzystania samochodu dofinansowanego przez PFRON. 

§ 2. Kontrola, o której mowa w §1, obejmie zbadanie i przedstawienie Radzie: 

1. szczegółowych kosztów dowozu do Ośrodka w Niemieńsku( km, zatrudnienie kierowcy i 

opiekuna) . 

2. szczegółowej analizy umów związanych z zakupem i wykorzystaniem samochodu wymienionego w §1. 

3. stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu w sprawie możliwości prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w miejscowej szkole. 

4. stanowiska Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku odnośnie codziennego dowozu dzieci niepełnosprawnych. 

5. stanowiska rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

§ 3. 1) .Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie do 18.12.2007 r. 

2) . Komisja przedłoży Radzie pisemny protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskiem pokontrolnym w terminie do 28.12.2007 r 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Polityki Społecznej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 20071221-10914.pdf (PDF, 33KB) 2007-12-21 10:46:33 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 21-12-2007 10:46:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 11:08:42