MGOPS 341/01/2004

Mirosławiec, dnia 2004-12-20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie, transport i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego ( drugie danie ) dla uczniów Zespołu Szkół w Piecniku

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Mirosławiec

ul. Wolności 37

78 - 650 Mirosławiec

strona www.miroslawiec.pl

E-mail: urzad@miroslawiec.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 - 16.00

pozostałe dni robocze 7.00 - 15.00

 1. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

 1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać bezpłatnie w MGOPS w Mirosławcu ul. Wolnośći 37

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • przygotowanie posiłków dla dzieci Zespołu Szkół w Piecniku, transport w odpowiednich warunkach do punktu wydawania posiłków mieszczącego się na terenie Zespołu Szkół w Piecniku oraz wydawanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Piecniku,

 • przygotowanie i wydawanie posiłków przez kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

 • przygotowanie i wydawanie posiłków w ilości 90 posiłków dziennie od dnia 17 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w dni nauki w szkole z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i wiosennych,

 • liczba wydawanych posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od posiadanych środków finansowych,

 • wydawanie posiłków winno odbywać się w godzinach od 11.00 do 13.00.

5) Inforamacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

od dnia 17 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków oraz sposób oceniania ofert określa SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena jednego posiłku

100

 1. Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu

ul. Wolności 37

78 - 650 Mirosławiec

pokój nr 1, parter

do dnia 2005.01.04 do godz. 11.30

 1. Otwarcie ofert:

Godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego

 1. Termin związania ofertą

okres 30 dni, tj. do dnia 2005.02.03.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 17-12-2004 11:10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 17-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 17-12-2004 11:10:39