Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Opinie RIO 2010-05-20 14:33:37
Sprawozdania finansowe 2010-05-20 14:10:34
ZARZĄDZENIE NR 2/2008 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 stycznia 2008.w sprawie opracowania układu wykonawczego Budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-05-26 15:49:35
ZARZĄDZENIE NR 10/2008 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2008.w sprawie zmian w Budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-05-26 15:50:42
ZARZĄDZENIE NR 14/2008 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 lutego 2008 w sprawie zmian w Budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-05-26 15:51:45
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec nr 22 z dnia 20 marca 2008 r. w spr.: ogłoszenia sprawozdania z wykonania Budżetu oraz gopspodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2007 rok. 2008-05-28 14:40:37
zarządzenie nr 24/2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-05-28 14:44:36
ZARZĄDZENIE NR 50/2008 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 lipca 2008 w sprawie:zmiany w Budżecie Gminy i Miasta na 2008 r. 2008-10-17 13:06:09
ZARZĄDZENIE NR 56/2008 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 sierpnia2008 w sprawie: wprowadzenia zakładowego planu kont Budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec. 2008-10-17 13:05:32
ZARZĄDZENIE NR 58/2008 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 sierpnia2008 w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 1 półrocze 2008 r. 2008-10-17 13:03:05
ZARZĄDZENIE NR 59/2008 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 sierpnia2008 w sprawie: zmian w Budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-10-17 13:06:52
ZARZĄDZENIE NR 61/2008 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01 września 2008 w sprawie: przygotowania materiałów do projektu Budżetu na 2009 r. 2008-10-17 13:07:45
ZARZĄDZENIE NR 64/2008 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2008 w sprawie: zmian w Budzecie Gmiony i Miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-10-17 13:08:22
Informacja z wykonania Budżetu za III kw. 2008 r. 2008-10-29 14:03:36
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w spr. sfinansowania deficytu budżetowego w 2009 r. ... 2008-12-22 16:05:11
Plan kontroli finansowej na 2009 rok 2008-12-22 16:03:42