2005

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 2013-11-19 09:41:17
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji. 2013-11-19 09:39:18
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem". 2013-11-19 09:37:21
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego. 2013-11-19 09:33:34
ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-19 09:21:07
ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-19 09:18:55
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-19 09:16:27
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ds. podziału środków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-19 09:13:34
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 2013-11-19 09:10:17
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na "Przygotowanie, transport i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego (drugie danie) dla uczniów Zespołu Szkół w Piecniku" 2013-11-18 15:08:41
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-18 14:46:37
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie przyznanai stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie w 2005 r. 2013-11-18 14:44:49
ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. podziału środków przyznanych na stypendia za wybitne osiagnięcia w sporcie. 2013-11-18 14:42:23
ZARZĄDZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego. 2013-11-18 14:39:04
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania Gminy Mirosłwiec. 2013-11-18 14:32:02
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. 2013-11-18 14:26:19
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-18 14:02:25
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-18 13:59:42
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 2013-11-18 13:47:53
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Gminiei Mieście Mirosławiec. 2013-11-18 13:33:58
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-18 13:24:19
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 2013-11-18 13:07:11
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wykorzystania herbu na Sztandarze 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2013-11-18 13:05:19
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 2013-11-18 12:55:19
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 września 2005 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. 2013-11-18 12:50:41
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2006 r. 2013-11-18 12:38:23
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 września 2005 r. w sprawie pgłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-18 12:31:27
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. 2013-11-18 12:29:07
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem wstanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-18 12:22:16
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2005 r. 2013-11-18 12:19:32
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Budowę boiska do gry w koszykówkę." 2013-11-18 10:58:23
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku. 2013-11-18 10:55:20
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku. 2013-11-18 10:51:39
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-18 10:49:30
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-18 10:47:56
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-18 10:43:44
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopna awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-18 10:42:06
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-18 10:40:40
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-18 10:38:19
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awnsu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-11-18 10:36:07
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 2013-11-18 10:33:38
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-18 10:31:36
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku. 2013-11-18 10:29:52
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Przwóz dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2005/2006." 2013-11-18 10:25:17
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Naprawę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." 2013-11-18 10:22:25
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 2013-11-18 10:17:13
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-18 10:10:37
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków i wypłaty refundacji osobom fizycznym budującym przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2013-11-18 10:08:28
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 2013-11-18 09:50:52
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Naprawę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." 2013-11-18 09:41:43
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży samochodu specjalnego Opel Blitz, samochodu Polonez Caro oraz zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego stanowiących mienie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-18 09:38:52
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania i organizacji zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich. 2013-11-18 09:27:11
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-18 09:25:43
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2013-11-18 09:22:53
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ds. podziału środków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-18 09:17:20
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przeatargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Usuwanie, wywożenie i składowanie odpadów komunalnych z budynków zarządzanych przez Gminę i Miasto Mirosławiec". 2013-11-18 09:09:49
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Miroslawiec. 2013-11-18 09:06:12
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Usuwanie, wywożenie i składowanie odpadów komunalnych z budynków zarządzanych przez Gminę i Miasto Mirosławiec". 2013-11-18 09:04:32
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. 2013-11-18 08:59:54
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i powolania komisji przetargowej i okreslenia jej zadań na "Modernizację dróg i chodników przy budynku Parkowa 3 i ul. Nowa w Mirosławcu". 2013-11-18 08:17:03
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2013-11-18 08:12:10
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta w Mirosławcu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2013-11-15 13:05:13
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 2013-11-15 13:02:52
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Miroslawiec. 2013-11-15 12:58:11
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji ds. podziału środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego. 2013-11-15 12:42:54
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i okreslenia jej zadań na "Modernizację terenu przy budynku Parkowa 3 w Mirosławcu. 2013-11-15 12:38:53
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia w dniu 8 kwietnia 2005 r. dnia wolnego od pracy. 2013-11-15 12:32:23
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 2013-11-15 12:21:56
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-15 11:40:47
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZ MIROSLAWCA z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2004 r. 2013-11-15 11:32:04
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powolania komisji przetargowej i okreslenia jej zadań na "Budowę traktu spacerowo-rowerowego łączącego Mirosławiec z Mirosławcem Górnym (Osiedle XXX-lecia LLP). 2013-11-15 11:29:57
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005 r. 2013-11-15 11:16:12
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-11-15 11:07:46
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie powolania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów oraz rokowań. 2013-11-15 11:01:44