KOMUNIKAT MGOPS W MIROSŁAWCU


Mirosławiec, dnia 30 lipca 2008 r.

Komunikat MPiPS

po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. Akt P 18/06 ( Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770 ) w sprawie prawa do zaliczki alimentacyjnej osób wychowywanych przez osoby w związku małżeńskim oraz osób wychowywanych przez osoby, które wspólnie wychowują co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2008 r. syg. Akt P 18/06 ( Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP art. 2 pkt 5 lit. a oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz. 732, z późn. zm. ), w zakresie, w jakim pomijają prawo do zaliczki alimentacyjnej osób wychowywanych przez osoby w związku małżeńskim oraz osób wychowywanych przez osoby, które wspólnie wychowują co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem ( dot. art. 2 pkt 5 lit. a ), i ograniczają prawo do zaliczki alimentacyjnej osób wychowywanych przez osoby w związku małżeńskim ( dot. art. 29 ust. 1 ).

Wyrok TK wszedł w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 7 lipca 2008 r.

Osoby, które w okresie obowiązywania ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej otrzymały decyzje o odmowie przyznania zaliczki alimentacyjnej z uwagi na niespełnienie warunku określonego w art. 2 pkt 5 lit. a, lub którym w drodze decyzji ograniczono prawo do zaliczki tylko na okres wskazany w art. 29 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z art. 145a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ), w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego tj. do dnia 7 sierpnia 2008 r., mają prawo wnieść skargę do organu właściwego realizującego zaliczkę alimentacyjną o wznowienie postępowania.

W wyniku rozpatrzenia skargi, organ właściwy winien uchylić decyzję ( lub decyzje, jeżeli skarga o wznowienie dotyczy więcej niż jednej decyzji np. w przypadku niekorzystnych decyzji wydawanych stronie w kolejnych okresach zasiłkowych ) wydaną stronie na podstawie przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją RP, ponownie rozpatrzyć wniosek i ewentualnie ustalić prawo do zaliczki alimentacyjnej od momentu jego pierwotnego złożenia przez stronę.

Jednak, zgodnie z art. 145a § 2 Kpa, skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia TK. Tak więc każdy, kto nie skorzysta z możliwości złożenia ww. skargi do dnia 7 sierpnia 2008 r., nie może po tej dacie wnosić o wznowienie postępowania, a tym samym dochodzić przyznania zaliczki alimentacyjnej za okres przed wejściem w życie wyroku TK.

Natomiast osobom, które złożyły po raz pierwszy wniosek o zaliczkę alimentacyjną na dziecko wychowywane przez osobę niebędącą osobą samotnie wychowującą po opublikowaniu orzeczenia TK, prawo do zaliczki przysługuje od miesiąca złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami.

Istotne jest jednak, że w przypadku ustalania prawa do zaliczki alimentacyjnej na dziecko wychowywane przez osobę niebędącą osobą samotnie wychowującą, prawo do zaliczki należy ustalić w oparciu o pełny skład rodziny i dochód wszystkich jej członków, a więc także w oparciu o dochód rodziny, z którą rodzic osoby uprawnionej do zaliczki wychowuje wspólne dziecko. W świetle obowiązującego zapisu art. 29 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, do składu rodziny nie wlicza się jednak małżonka zobowiązanego przez sąd do alimentacji.

Pełnej informacji na powyższy temat można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu ul. Polna 23 w godzinach od 7.00 do 15.00. Informacje udzielane są także droga telefoniczną pod numerem 067 25 95 398.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                                                     w Mirosławcu

Załączniki do pobrania

1 wyrok_TK.doc (DOC, 29KB) 2008-07-30 13:47:17 207 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 30-07-2008 13:47:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 16-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 30-07-2008 13:47:17