UCHWAŁA NR XXV/130/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchylona uchwałą NR XXXVIII/324/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości Dz. Urz. woj. Zach-pom.  z 2014 poz. 1018 

UCHWAŁA NR XXV/130/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 ze zmian.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie całej gminy stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 40% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

§ 2. Ustala się na terenie całej gminy stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 40% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

1 uchwaA_a_XXV_130_2004_.pdf (PDF, 80KB) 2008-08-01 10:29:52 217 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 01-08-2008 10:29:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 16-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 31-01-2018 09:20:47