UCHWAŁA XXXIII/205/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Uchwała Nr XXXIII/205/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886). Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1.  Zatwierdza taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wg następującego wyszczególnienia:

1. opłatę za wodę pobraną z komunalnych urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy dla grup odbiorców; gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych, poza przemysłowych 2,46 zł/m³ netto (z VAT 2,63 zł/m³).

2. opłatę za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy dla grup odbiorców; gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych, poza przemysłowych 3,87 zł/m³ netto ( z VAT 4, 14 zł/m³).

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3.  Traci moc uchwała nr XIX/120/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 marca 2009 roku.

Załączniki do pobrania

1 205a.2009.pdf (PDF, 10KB) 2009-03-18 14:48:36 29 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 18-03-2009 14:48:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 12:51:22