UCHWAŁA XXXIII/206/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcie nieruchomości na mienie komunalne.

Uchwała Nr XXXIII/206/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu;

§ 1.  Wyraża wolę nieodpłatnego przejęcia z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych O/Terenowych w Szczecinie na mienie komunalne Gminy Mirosławiec nieruchomość położoną w miejscowości Jabłonkowo, obręb nr 27 Jabłonkowo gm. Mirosławiec pod potrzeby celu publicznego - plac zabaw.

§ 2.  Nieruchomość opisana w §1 oznaczona jest numerem geodezyjnym 421 o pow. 1758 m², zapisana w księdze wieczystej K.W. Nr 19940 Sądu Rejonowego w Wałczu.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 206a.2009.pdf (PDF, 75KB) 2009-03-18 14:50:24 29 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 18-03-2009 14:50:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 12:50:28