UCHWAŁA XXXIII/210/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 23 luty 2009 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Uchwała Nr XXXV/210/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) . Rada Miejska w Mirosławcu ;

§ 1.  Wyraża wolę nieodpłatnego przejęcia z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych O/Terenowy w Szczecinie na mienie komunalne Gminy Mirosławiec nieruchomość położoną w miejscowości Próchnowo, obręb nr 28 gm. Mirosławiec na poprawienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej.

§ 2.  Nieruchomość opisana w §1 oznaczona jest numerem geodezyjnym 139 o pow. 240 m², zapisana w księdze wieczystej K.W. Nr 17114 Sądu Rejonowego w Wałczu.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 210a.2009.pdf (PDF, 22KB) 2009-03-18 14:56:07 29 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 18-03-2009 14:56:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 23-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:00:37