UCHWAŁA XXXIII/211/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 23 luty 2009 r. w sprawie: wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

UchwałaNr XXXV/211/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody z udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokalne mieszkanie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust.1a i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu;

§ 1.  Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców - wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały - w wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXV/211/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 23 lutego 2009 r.

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców.

1. Położenie nieruchomości   - Mirosławiec ul. Wolności 5/2

2. Powierzchnia lokalu              - 53,93m²

3. Pow. pom. przynależnych  - 8,07m²

4. Wartość       - 38,000 zł.

5. Nr i powierzchnia działki  - 471 - 470m²

6. Procentowy udział do części wspólnych i działki wynosi 113/1000.

7. Wysokość bonifikaty w % wynosi;

a) za złożenie wniosku o wykup lokalu 50% ulgi od ustalonej wartości rynkowej

b) 50% ulgi przy jednorazowej zapłacie

8. Najemca pokrywa koszty przygotowanej dokumentacji do sprzedaży w wysokości 439,20 zł.

Załączniki do pobrania

1 211a.2009.pdf (PDF, 11KB) 2009-03-18 15:01:07 27 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 18-03-2009 15:01:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 23-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:01:06