ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowania kursów kwalifikacyjnych.

Zarządzenie Nr 26/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie powolania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z art. 70 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) i § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organówprowadzących szkoły, wojewodów, ministra wlaściwego do spraw oświaty i wychowania oraz poszczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 430 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję w składzie:

1. Anna Cieplińska

2. Andrzej Sudnikowicz

3. Halina Rogowska

4. Katarzyna Pierzchała

2. Celem Komisji jest rozpatrzenie wniosków o dopłatę do czesnego oraz dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych.

§ 2. Komisja dziala w oparciu o regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 2/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 02.02.2004 r.

§ 3. Organem odwoławczym od decyzji Komisji jest Burmistrz Mirosławca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 26.pdf (PDF, 16KB) 2013-09-09 14:36:04 144 razy
2 za262009a.pdf (PDF, 83KB) 2009-05-15 12:03:39 222 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 15-05-2009 12:03:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 29-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 14:36:04