UCHWAŁA XXXVIII/227/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr XXX/177/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Hanki na lata 2007 ? 2015?

Uchwała Nr XXXVIII/227/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/177/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia programu pt. " Plan Odnowy Miejscowości Hanki na lata 2007- 2015".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm) w związku z §10 ost 2 pkt 2 lit. B Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008r. Nr 38 poz. 220) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W załączniku do Uchwały nr XXX/177/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia programu pt. „Plan Odnowy Miejscowości Hanki na lata 2007 - 2015” wprowadza się następujące zmiany:

1) Na stronie tytułowej „Planu Odnowy Miejscowości na lata 2007 - 2015 Hanki” w prawym górnym rogu dopisuje się: „ załącznik do uchwały nr XXX/177/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia programu pt. ”Plan Odnowy Miejscowości Hanki na lata 2007-20015„

2) w pkt 14 „Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości dla Hanek w latach 2007 - 2015 w tabeli w pkt 1 ”czas realizacji„ wyrażenie 2007 - 2008” zastępuje się wyrażeniem „2009”

3) w pkt 15 Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia na lata 2007 - 2008 wyrażanie „2007 - 2008” zastępuje się wyrażeniem „2009”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 227.2009.pdf (PDF, 14KB) 2009-08-28 12:45:25 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 28-08-2009 12:45:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 25-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:14:46