UCHWAŁA XXXVIII/231/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr 169/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Orle na lata 2007 ? 2015?

Uchwała Nr XXXVIII/231/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 169/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia programu pt. "Plan Odnowy Miejscowości Orle na lata 2007 - 2015"

Na podstawie art. 18 ust.. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z §10 ost 2 pkt 2 lit. B Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem ROzwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U z 2008r. Nr 38 poz. 220) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W załączniku do uchwały nr 169?XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia programu pt. „ Plan Odnowy Miejscowości Orle na lata 2007 - 2015"wprowadza się następujące zmiany:

1) Na stronie tytułowej „Plan Odnowy Miejscowości na lata 2007 - 2015 Orle" w prawym górnym rogu dopisuje się: ”załącznik do uchwały nr 167/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia programu pt.„Plan Odnowy Miejscowości Orle na lata 2007 - 2015”

2) w pkt 14„Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości dla Orla w latach 2007 - 2015 w tabeli w pkt 1 ”czas realizacji„ wyrażenie 2007 - 2008 zastępuje się wyrażeniem ”2009„

3) w pkt 15 Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia na lata 2007 - 2008 wyrażenie „2007- 2008” zastępuje się wyrażeniem „2009”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 231.2009.PDF (PDF, 1.MB) 2009-08-28 12:51:56 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 28-08-2009 12:51:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 25-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:11:41