UCHWAŁA XXXVIII/233/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr 167/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Próchnowo na lata 2007 ? 2015?

Uchwała Nr XXXVIII/233/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 167/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia programu pt. " Plan Odnowy Miejscowości Próchnowo na lata 2007 - 2015"

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 za późn. zm) w związku z §10 ost 2 pkt 2 lit. B Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008r. Nr 38 poz. 220) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W załączniku do uchwały nr 167/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia programu pt. „Plan Odnowy Miejscowości Próchnowo na lata 2007 - 2015” wprowadza się następujące zmiany:

1) Na stronie tytułowej „Planu Odnowy Miejscowości na lata 2007 - 2015 Próchnowo” w prawym górnym rogu dopisuje się: „załącznik do uchwały nr 168/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia programu pt. ” Plan Odnowy Miejscowości Próchnowo na lata 2007 - 2015„

2) w pkt 14 „Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości dla Próchnowa w latach 2007 - 2015 w tabeli w pkt 1 ”czas realizacji„ wyrażenie „2007- 2008” zastępuje się wyrażeniem ”2009„

3) w pkt 15 Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia na lata 2007 - 2008 wyrażenie „2007 - 2008” zastępuje się wyrażeniem „2009”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 233.2009.PDF (PDF, 29KB) 2009-08-28 12:55:05 21 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 28-08-2009 12:55:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 25-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:06:05