UCHWAŁA XXXVIII/234/ 2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: Zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

UchwałaNr XXXVIII/234/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust.1a i art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)  Rada Miejska w Mirosławcu:

§ 1.  Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców - wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały - w wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXVIII/234/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 maja 2009 r.

Wykaz lokali przeznaczonych do zdobycia na rzecz najemców.

I. 

1. Położenie nieruchomości - Mirosławiec ul. Wolności 5/5

2. Powierzchnia lokalu              - 60,37m²

3. Pow.pom.przynależnych  - 41m²

4. Wartość                            - 37.000zł

5. Nr i powierzchnia działki - 471-470m²

6. Procentowy udział do części wspólnych i działki wynosi 174/1000.

7. Wysokość bonifikaty w % wynosi:

a) za złożenie wniosku o wykup lokalu 50% ulgi od ustalonej wartości rynkowej

b) dalsze 50% ulgi przy jednorazowej zapłacie od wartości pozostałej do zapłaty po zastosowaniu bonifikaty wynikającej z pkt 7a

8. Najemca pokrywa koszty przygotowanej dokumentacji do sprzedaży w wysokości 439,20zł

II. 

1. Położenie nieruchomości - Mirosławiec Pl. Wolności 5/4

2. Powierzchnia lokalu - 26,81m²

3. Pow. pom. przynależnych - 7,20m²

4. Wartości - 16.000zł

5. Nr i powierzchnia działki - 380-282m²

6. Procentowy udział do części wspólnych i działki wynosi 142/1000

7. Wysokość bonifikaty w % wynosi:

a) za złożenie wniosku o wykup lokalu 50% ulgi od ustalonej wartości rynkowej

b) dalsze 50% ulgi przy jednorazowej zapłacie od wartości pozostałej do zapłaty po zastosowaniu bonifikaty wynikającej z pkt 7a

8. Najemca pokrywa koszty przygotowanej dokumentacji do sprzedaży w wysokości 439,20zł

III. 

1. Położenie nieruchomości - Mirosławiec ul. Wałecka 14/3

2. Powierzchnia lokalu - 66,67m²

3. Wartość - 27.000zł

4. Nr i powierzchnia działki - 336-768m²

5. Procentowy udział do części wspólnych i działki wynosi 320/1000

6. Wysokość bonifikaty w % wynosi:

a) za złożenie wniosku o wykup lokalu 50% ulgi od ustalonej wartości rynkowej

b) dalsze 50% ulgi przy jednorazowej zapłacie od wartości pozostałej do zapłaty po zastosowaniu bonifikaty wynikającej z pkt 6a

7. Najemca pokrywa koszty przygotowanej dokumentacji do sprzedaży w wysokości 439,20zł

IV. 

1. Położenie nieruchomości - Toporzyk 5/3

2. Powierzchnia lokalu - 51,78m²

3. Wartości - 18.000zł

4. Nr i powierzchnia działki - 44-600m²

5. Procentowy udział do części wspólnych i działki wynosi 332/1000

6. Wysokość bonifikaty w % wynosi:

a) za złożenie wniosku o wykup lokalu 50% ulgi od ustalonej wartości rynkowej

b) dalsze 50% ulgi przy jednorazowej zapłacie od wartości pozostałej do zapłaty o zastosowaniu bonifikaty wynikającej z pkt 6a

7. Najemca pokrywa koszty przygotowanej dokumentacji do sprzedaży w wysokości 439,20zł

Załączniki do pobrania

1 2009.234.PDF (PDF, 38KB) 2009-08-28 12:56:37 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 28-08-2009 12:56:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 25-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:05:09