UCHWAŁA XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: Ustalenie wynagrodzenia Burmistrzowi Mirosławca

Uchwała Nr XXXIX/240/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Mirosławca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1491 ze zm.) art.8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 398) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić Burmistrzowi Mirosławca - Pani Elżbiecie Rębackiej - Sabak wynagrodzenie:

1. zasadnicze w wysokości                            5 000,00 zł

2. dodatek funkcyjny w wysokości              1 530,00 zł

3. dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę 2 285,50 zł

4. ponadto Burmistrzowi Mirosławca przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia wynikające z odrębnych przepisów.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009r.

Załączniki do pobrania

1 2009._240.PDF (PDF, 16KB) 2009-08-28 13:06:13 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 28-08-2009 13:06:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 29-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:17:53