UCHWAŁA XXXVII/219/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: W sprawie absolutorium

Uchwała Nr XXXVII/219/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie absolutorium. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2008 rok przedstawionego w sprawozdaniu stanowiącym Zarządzenie Nr 19/2009 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2008 rok udziela absolutorium dla Burmistrza Mirosławca Elżbiety Rębeckiej - Sabak za rok 2008. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca 

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 2009.21._9.PDF (PDF, 11KB) 2009-08-31 12:25:06 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 31-08-2009 12:25:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:02:08