UCHWAŁA XL/246/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie: Nadania nazwy ulicy

UchwałaNr XL/246/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 13 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje nazwę "Tęczowa" ulicy będącej drogą publiczną, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 31 obrębu nr 1  Mirosławiec. 

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik: mapa przedstawiająca przebieg ulicy, o której mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Załącznik do UchwałyNr XL/246/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki do pobrania

1 2009._246.PDF (PDF, 46KB) 2009-08-31 12:47:04 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 31-08-2009 12:47:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 20-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:21:59