UCHWAŁA XLII/250/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 października 2009r. w sprawie: wyrazenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

UchwałaNr XLII/250/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)  Rada Miejska w Mirosławcu:

§ 1.  Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców - wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały - w wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miroslawca.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XLII/250/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 października 2009 r.

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców.

I. 

1. Położenie nieruchomości  - Mirosławiec ul. Wałecka 6/2

2. Powierzchnia lokalu - 51,31m²

3. Pow. pom. przynależnych - 14,47m²

4. Pomieszczenia strychowe - 17,97m²

5. Wartość - 19.000 zł

6. Nr i powierzchnia działki - 352-516m²

7. Procentowy udział do części wspólnych i działki wynosi 1740/10.000.

8. Wysokość bonifikaty w % wynosi:

a) za złożenie wniosku o wykup lokalu 50% ulgi od ustalonej wartości rynkowej

b) dalsze 50% ulgi przy jednorazowej zapłacie od wartości pozostałej do zapłaty po zastosowaniu bonifikaty wynikającej z pkt 8a.

9. Najemca pokrywa koszty przygotowanej dokumentacji do sprzedaży w wysokości 439,20 zł

II. 

1. Położenie nieruchomości - Mirosławiec Plac Wolności 5/2

2. Powierzchnia lokalu - 48,02m²

3. Pow. pom. przynależnych - 5,55m²

4. Wartość - 29.900 zł

5. Nr i powierzchnia działki - 380-282m²

6. Procentowy udział do części wspólnych i działki wynosi 223/1000.

7. Wysokość bonifikaty w % wynosi:

a) za złożenie wniosku o wykup lokalu 50% ulgi od ustalonej wartości rynkowej

b) dalsze 50% ulgi przy jednorazowej zapłacie od wartości pozostałej do zapłaty po zastosowaniu bonifikaty wynikającej z pkt 7a

8. Najemca pokrywa koszty przygotownej dokumentacji do sprzedaży w wysokości 439,20 zł.

Załączniki do pobrania

1 250.2009.pdf (PDF, 15KB) 2009-12-14 12:20:25 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 14-12-2009 12:20:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:29:45