UCHWAŁA XLIV/257/2009 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

UchwałaNr XLIV/257/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokalne mieszkalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)  Rada Miejska w Mirosławcu;

§ 1.  Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zdobywanych na rzecz najemców - wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały - w wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XLIV/257/2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 listopada 2009 r.

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców.

I. 

1. Położenie nieruchomości - Mirosławiec, ul. Spokojna 9/3

2. Powierzchnia lokalu - 28,69 m²

3. Wartości - 16.150 zł

4. Nr i powierzchnia działki - 151-331 m²

5. Procentowy udział do części wspólnych i działki wynosi 86/1000.

6. Wysokość bonifikaty w % wynosi;

a) za złożenie wniosku o wykup lokalu 50% ulgi od ustalonej wartości rynkowej

b) dalsze 50% ulgi przy jednorazowej zapłacie od wartości pozostałej do zapłaty po zastosowaniu bonifikaty wynikającej z pkt 6a/.

7. Najemca pokrywa koszty przygotowanej dokumentacji do sprzedaży w wysokości 439,20 zł.

Załączniki do pobrania

1 257.2009.pdf (PDF, 13KB) 2009-12-14 12:44:24 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 14-12-2009 12:44:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-12-2013 13:38:04