2010

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 119 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r 2013-08-08 10:54:08
ZARZĄDZENIE NR 118 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont budżetu oraz Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-08 10:52:10
ZARZĄDZENIE NR 117 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013-08-08 10:34:47
ZARZĄDZENIE NR 116 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Mirosławiec oraz zasad jej koordynacji. 2011-01-12 15:41:45
ZARZĄDZENIE NR 115 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji 2013-08-08 10:25:16
ZARZADZENIE NR 114 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Mirosławca 2013-08-08 10:23:16
ZARZĄDZENIE NR 113 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r 2013-08-08 10:21:40
ZARZĄDZENIE NR 112 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego w zamian za święto 25 grudnia 2010 r. przypadającego na sobotę 2013-08-08 10:15:40
ZARZĄDZENIE NR 111 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. 2013-08-08 10:14:04
ZARZĄDZENIE NR 110 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 grudnia 2010 r. Gminnego komisarza spisowego w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu ludności i mieszkań 2013-08-08 10:11:54
ZARZĄDZENIE NR 109 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2013-08-08 09:43:54
ZARZĄDZENIE NR 108 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r 2013-08-08 09:41:54
ZARZĄDZENIE NR 107 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-08 09:39:12
ZARZĄDZENIE NR 106 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-08 09:36:59
ZARZĄDZENIE NR 105 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień nie przekraczających 14000 euro - dokument stracił ważność 2010-12-13 14:14:04
ZARZĄDZENIE NR 104 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-08 09:34:23
ZARZĄDZENIE NR 103 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2021 2010-12-27 07:39:48
ZARZĄDZENIE NR 102 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 rok. 2010-12-27 07:58:59
ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przekazania środków trwałych do budynku świetlicy wiejskiej w Mirosławcu Górnym przez Gminę Mirosławiec na rzecz Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2013-08-08 08:58:09
ZARZĄDZENIE NR 100 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie poręczenia przez Gminę i Miasto Mirosławiec kredytu zaciągniętego przez Zakład Energetyki Cieplnej,Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu ul. Wolności 37 2013-08-08 08:55:39
ZARZĄDZENIE NR 99 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r 2013-08-08 08:43:37
ZARZĄDZENIE NR 98 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powierzenia w administrowanie mieszkań socjalnych oraz wiaty gospodarczej Zakładowi Energetyki cieplnej Wodociagów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Mirosławcu 2013-08-08 08:40:38
ZARZĄDZENIE NR 97 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych 2013-08-08 08:38:13
ZARZĄDZENIE NR 96 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Mirosławiec w znaku towarowym przez Zakład Mechaniczny "METALTECH Sp. z o.o." z siedzibą w Mirosławcu zgodnie z przedstawionym znakiem słowno-graficznym 2013-08-08 08:27:48
ZARZĄDZENIE NR 95 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-08 08:26:14
ZARZĄDZENIE NR 94 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 października 2010 r. w sprawie częściowego zniesienia współwłasności w elementach wspólnych budynku stanowiącego własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-08 08:24:06
ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie komunalne Gminy i MIasta Mirosławiec 2013-08-08 08:22:24
ZARZĄDZENIE NR 92 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej 2013-08-08 08:20:38
ZARZĄDZENIE NR 91 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie, na 2011 r. 2013-08-08 08:16:35
ZARZĄDZENIE NR 90 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności (ZKPE) w Gminie Mirosławiec 2013-08-08 08:12:30
ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 wrzesnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r 2013-08-08 08:08:04
ZARZĄDZENIE NR 88 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r 2013-08-08 08:05:12
ZARZĄDZENIE NR 87 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-08 08:00:55
ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2011 r. 2013-08-08 07:58:58
ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-08-08 07:55:00
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnie 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont budżetu oraz Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-08 07:51:41
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-08 07:47:13
ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetagrowej 2013-08-07 15:02:37
ZARZĄDZENIE NR 81 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-07 15:00:51
ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-07 14:59:09
ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r 2013-08-07 14:57:28
ZARZĄDZENIE NR 78 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2010 r 2013-08-07 14:54:08
ZARZĄDZENIE NR 77 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-07 14:49:40
ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia w administrowanie Zakładowi Energetyki CieplnejWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu infrastruktury wodociagowej we wsi Orle, gm. Mirosławiec 2013-08-07 14:43:42
ZARZĄDZENIE NR 75 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku 2013-08-07 14:41:57
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-07 14:38:52
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-07 14:36:46
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-07 14:35:02
ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-07 14:32:44
ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiacych mienie komulane Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-07 14:30:48
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-07 14:28:55
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r 2013-08-07 14:26:43
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej 2013-08-07 14:23:20
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie poręczenia przez Gminę i Miasto Mirosławiec pożyczki zaciągniętej przez Zakład Energetyki Cieplnej Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu ul. Wolności 37 2013-08-07 14:15:19
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-08-07 14:13:37
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r 2013-08-07 14:11:54
ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2013-08-07 14:08:32
ZARZĄDZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-07 14:06:38
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-07 14:05:02
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie Jeziora Kosiakowo 2013-08-07 14:01:57
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZ MIROSŁAWCA z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-07 14:00:17
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r 2013-08-07 13:50:12
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzedzie Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-08-07 13:48:16
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników 2013-08-07 13:45:45
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-07 13:38:18
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-07 13:36:06
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-07 13:34:18
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2013-08-07 13:28:42
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. 2013-08-07 13:24:57
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym 2013-08-07 13:21:59
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej 2013-08-07 13:17:19
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu 2013-08-07 13:18:58
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2013-08-07 13:07:28
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-07 13:03:32
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2010 w sprawie powołania zastępcy gminnego komisarza spisowego 2013-08-07 13:00:28
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2013-08-07 12:43:01
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2013-08-07 12:38:36
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-08-07 12:33:31
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół w Mirosławcu w administrowanie obiektu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2010" 2013-08-07 12:30:19
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-07 12:24:18
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA zdnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2013-08-07 12:14:06
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec 2010-06-02 15:10:46
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki /dla pracowników UGiM w Mirosławcu/ za km podróży służbowej odbytej s.osobowym nie będacym własnością pracodawcy. 2010-05-31 13:00:30
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2013-08-07 11:46:48
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wypoczynek dzieci i młodzieży 2013-08-07 11:42:55
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2010-05-31 12:52:28
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2013-08-07 11:37:29
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2013-08-07 11:34:16
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budzecie na 2010 r. 2010-05-31 12:37:53
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego w zamian za święto 1 maja 2010r. 2010-05-31 12:36:20
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013-08-07 11:01:37
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 2013-08-07 10:59:44
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym. 2010-05-31 12:30:36
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dla pracowników UGiM w Mirosławcu za km podróży służbowej odbytej s.osobowym nie będacym własnością pracodawcy. 2010-05-31 12:27:17
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-07 10:45:11
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2010-05-31 12:20:37
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków dot. dopłat do czesnego oraz dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych 2010-05-31 12:19:08
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej 2010-05-31 12:13:24
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury 2013-08-07 10:18:22
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r. 2010-05-31 12:11:25
ZARZADZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powołania zastępcy gminnego komisarza spisowego. 2010-05-26 14:27:17
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2009 r. 2010-05-26 14:23:14
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu na czas zagrożenia państwa i wojny. 2010-05-26 14:19:52
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu porzĄdku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym - dokument stracił ważność 2013-08-07 10:03:38
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 2013-08-07 09:59:57
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013-08-07 09:54:43
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r. 2010-03-08 12:41:44
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku dokumentu , aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Urzędzi Gminy i Miasta Mirosławiec 2010-05-26 13:21:38
ZARZADZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz dzierżawy w trybie przetargu stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-08-06 14:05:30
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce 2010-03-08 12:39:58
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2010-03-08 12:38:19
ZARZADZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. podziału środków przyznanych na stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce 2010-03-08 12:36:36
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i innych pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec - dokument stracił ważność 2010-03-08 12:21:41
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie stawki bazowej czynszu dzierżawnego za pomieszczenia użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Mirosławiec przeznaczone pod dzialalnośc rolniczą 2010-03-08 12:19:45
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010-03-08 12:16:29
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie oracowania układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec 2010-03-08 12:14:43
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-06-11 08:53:50
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec - dokument stracił ważność 2013-06-11 08:45:34