2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad korzystania, eksploatacji i odpowiedzialności za samochód służbowy będący własnością Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-02-17 14:46:53
ZARZĄDZENIE NR 100 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont budżetu oraz Urzedu Gminy i Miasta w Mirosławcu - dokument stracił ważność 2013-02-08 12:08:15
ZARZĄDZENIE NR 99 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011 - 2021 2013-02-08 11:56:41
ZARZĄDZENIE NR 98 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r. 2013-02-08 11:50:16
ZARZĄDZENIE NR 97 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze wryfikacji 2013-02-12 08:20:02
ZARZĄDZENIE NR 96 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-08 11:43:28
ZARZĄDZENIE NR 95 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r. 2013-02-08 11:37:29
ZARZĄDZENIE NR 94 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie konkursu na 2012-02-17 14:44:26
ZARZADZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu oraz przeprowadzenia procedury dotyczącej oceny przydatności mienia gminy 2012-02-17 14:42:32
ZARZĄDZENIE NR 92 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionychw Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2012-02-17 14:23:43
ZARZĄDZENIE NR 91 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r. 2013-02-08 11:04:34
ZARZĄDZENIE NR 90 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia 2012-02-17 14:21:21
ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji samochodu marki FS-LUBLIN-żuk A 15B nr rej. PIB 429R 2012-02-17 14:18:34
ZARZĄDZENIE NR 88 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-08 10:38:51
ZARZĄDZENIE NR 87 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zamiany działek 2013-02-08 10:35:48
ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2012-02-17 14:13:28
ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowania kursów kwalifikacyjnych 2012-02-17 14:10:31
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki FS-LUBLIN - żuk A 15B oraz trzech motopomp Polonia PO-3 i dwóch motopomp Polonia PO-5 2011-11-09 12:30:58
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r. - dokument stracił ważność 2013-02-08 10:24:19
ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2011-11-04 10:57:13
ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-02-17 14:01:57
ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-17 12:53:41
ZARZĄDZENIE NR 75 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2012-02-17 12:50:21
ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 października 2011 r. w sprawie stałego dyżuru Burmistrza Mirosławca na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny - dokument stracił ważność 2012-02-17 12:47:25
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2012-02-17 12:45:48
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 października 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2012-02-17 12:43:45
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r. - dokument stracił ważność 2013-02-08 08:33:29
ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. reazlizacji projektu 2012-02-17 12:29:06
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2007 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej trybu pracy - dokument stracił ważność 2012-02-17 12:21:20
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r. 2013-02-12 08:17:18
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 września 2011 r. w sprawie poręczenia przez Gminę i Miasto Mirosławiec kredytu zaciąganego przez Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu ul. Wolności 37 2013-02-12 08:02:46
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 września 2011 r. w sprawie poręczenia przez Gminę i Miasto Mirosławiec pożyczki zaciąganej przez Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu ul. Wolności 37 2013-02-12 07:58:47
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-12 07:51:12
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2012-02-17 12:17:06
ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 września 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury 2011-09-22 12:00:18
ZARZĄDZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2012-02-17 12:08:08
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 września 2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2012-02-17 12:04:21
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 września 2011 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2012 r. 2013-02-04 14:43:08
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 września 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego - drukarki na rzecz Samorządowego Przedszkola 2012-02-17 12:02:31
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-12 07:37:04
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian gminy i miasta na 2011 r. 2013-02-04 14:19:15
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu do przyjmowania wniosków, informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, doręczania wyborcom niepełnosprawnym pakietu wyborczego oraz sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2012-02-17 11:49:17
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-02-17 11:45:34
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r. 2013-02-04 11:45:19
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej polskiej wyznaczonych na dzień 09 października 2011 r. 2011-08-25 08:54:29
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2011-08-25 08:51:07
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego 2012-02-17 11:39:59
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-02-17 11:34:27
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności 2012-02-17 09:13:34
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-02-17 09:03:49
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2012-02-17 09:02:25
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-04 11:17:50
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011r. 2013-02-01 13:19:26
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży sytanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-04 10:44:09
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r. 2013-02-01 12:57:31
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-04 11:00:23
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-04 10:02:39
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-04 09:57:35
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-04 09:37:23
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r. 2013-02-01 12:51:25
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2013-02-04 08:35:28
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-02-04 08:33:03
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 kwietnia 2011 r. w pseawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r. 2013-02-01 12:42:03
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych położonych w obrębie Jeziora Kosiakowo 2013-02-04 08:28:14
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych 2013-02-04 08:17:35
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-07-01 11:31:24
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej - dokument stracił ważność 2011-07-01 11:28:57
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-04 08:08:19
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01.04.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-07-01 11:24:34
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01.04.2011 r. w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw, wyznaczenia koordynatora oraz przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny 2011-07-01 11:22:41
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01.04.2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2011-07-01 11:16:25
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2010 r. 2011-07-01 11:13:55
ZARZĄRZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-02-04 07:59:56
ZARZADZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2010 r. 2013-02-01 11:43:30
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2011 roku 2013-02-01 11:22:52
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2011 r. 2013-02-01 11:13:14
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11.03.2011 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków i wypłaty dotacji celowych osobom fizycznym, instytucjom oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą budujących oczyszczalnie przydomowe, instalujących kolektory słoneczne oraz zgłaszających do utylizacji wyroby zawierające azbest 2011-07-01 10:54:52
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2013-02-01 11:09:56
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2013-02-01 11:06:46
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnago do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-03-08 12:14:17
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec - dokument stracił ważność 2013-02-01 10:53:40
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie obowiązku sporządzenia projektów aktów prawnych i niektórych innych dokumentów w formie plików XML 2011-03-08 12:26:15
ZARZADZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r. 2011-03-08 13:09:14
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminny - dokument stracił ważność 2011-03-08 12:31:52
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce 2011-03-08 12:38:47
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2011 r. 2013-02-01 10:58:02
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Rady Osiedla na terenie Gminy Mirosławiec 2011-03-08 12:43:37
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia określonych spraw gminy i miasta oraz upoważnień - dokument stracił ważność 2011-03-08 12:48:19
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. podziału środków przyznanych na stypendia za wybitne osiagnięcia w sporcie i nauce 2011-03-08 12:52:00
ZARZĄDZENIE NR 1/11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca 2011-03-08 12:55:52
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 stycznia 2011r. zmieniające Regulamin Organizacji Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec 2011-03-08 13:02:34
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego - krzesło obrotowe, na rzecz Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2011-03-08 13:05:21