pomoc społeczna

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro


 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

tel./fax: 0-67 259 58 53


 1. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro


 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać bezpłatnie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu ul. Wolności 37 w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. 0-67 259 58 53


 1. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie, transport i wydawanie 70 gorących posiłków jednodaniowych typu obiadowego ( drugie danie ) dla uczniów Zespołu Szkół w Piecniku.


 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


 1. Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w dni nauki w szkole


 1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą wymagane dokumenty i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


 1. Kryterium oceny ofert: cena wykonania zamówienia - 100%


 1. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy i Miasta

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

pokój nr 1, parter

do dnia 14 grudnia 2005 r. do godz.11.50


 1. Otwarcie ofert:

dnia 14 grudnia 2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego pokój 110


 1. Termin związania z ofertą: 30 dniBurmistrz

Elżbieta Rębecka - Sabak


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 29-11-2005 14:42:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 29-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 29-11-2005 14:42:23