Komisja Rewizyjna

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dokumentacji przteargowej na zadanie: "Wiejskie place zabaw" 2011-10-03 07:50:41
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne " Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Część nr II zadania- wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu". 2011-10-03 08:26:29
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z funkcjonowania Gospodarki Komunalnej w latach 2007-2010 2011-10-03 08:22:18
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2011-06-06 11:48:20
Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli nt. analizy organizacji pracy w UGiM Mirosławiec 2011-10-03 07:55:12
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod względem finansowym za 2010 rok. 2011-06-06 11:46:55
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w sprawie realizacji wybranych umów z wykonawcą- boisko wiejskie we wsi Jabłonkowo- wykonanie boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną. 2011-10-03 08:00:59
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w sprawie gospodarności realizacji wybranych inwestycji UGiM Mirosławiec- adaptacja połączona z remontem i wyposażeniem świetlicy w Jabłonowie 2011-10-03 07:58:14
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2011 r. 2011-10-03 08:02:34
Protokół pokontrolny z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Samorządowe Przedszkola w Mirosławcu 2012-02-01 12:03:28
sprawozdanie Komisji rewizyjnej z kontroli przep[rowadzonej w dniu 25.10.2011 r. 2012-04-13 11:24:23
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 22.11.2011 r. z kontroli przeprowadzonej nt. stopnia realizacji inwestycji Gminy Mirosławiec zaplanowanych na 2011 rok 2012-05-02 10:48:29