zał. 1


Załącznik nr 1.

Lista gatunków flory stwierdzonych na terenie gminy Mirosławiec

(Inwentaryzacja 20002/2003)

L.p.

Nazwa łacińska

Polska nazwa gatunku

kategorie zagrożeń

Polska Czerwona Księga Roślin

Polska Czerwona Lista Roślin (Zarzycki, eds. 1992)

Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego (Żukowski, Jackowiak 1995)

Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Wielkopolski (Żukowski, Jackowiak 1995)

Zagrożone gatunki flory torfowisk (Jasnowska, Jasnowski 1977)

Rzadki i zagrożone gatunki flory polskiej (Jasiewicz 1981)

Rote Liste der gefahrdeten Hoheren Pflanzen Mecklenburg-Vorpommerns (Fukarek 1991)

Rote Liste Farn- und Blutenpflanzen im Land Brandenburg (Benkert, Klemm 1993)

Rośliny objęte prawną ochroną ścisłą i częściową

Gatunki roślin naczyniowych z podstawowej i lokalnej listy CORINE

Gatunki roślin naczyniowych objęte Konwencją Berneńską

Gatunki roślin naczyniowych objęte Dyrektywą Habitatową

Rośliny cenne dla Pomorza Zachodniego (w granicach woj. zachodniopomorskiego)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Abies alba

Jodła pospolita

V

1

T

2.

Abies concolor

Jodła jednobarwna

3.

Abies nordmanniana

Jodła kaukaska

4.

Acer campestre

Klon polny, paklon

R

R

3

T

5.

Acer negundo

Klon jesionolistny

6.

Acer platanoides

Klon pospolity, klon zwyczajny

7.

Acer pseudoplatanus

Klon jawor, jawor

8.

Achillea millefolium

Krwawnik pospolity

9.

Achillea ptarmica

Krwawnik kichawiec

R

3

3

T

10.

Acinos arvensis

Czyścica drobnokwiatowa

11.

Acorus calamus

Tatarak zwyczajny

12.

Actaea spicata

Czerniec gronkowy

V

V

T

13.

Adoxa moschatellina

Piżmaczek wiosenny

14.

Aegopodium podagraria

Podagrycznik pospolity

15.

Aesculus hippocastanum

Kasztanowiec zwyczajny

16.

Aethusa cynapium subsp. cynapium

Blekot pospolity

17.

Agrimonia eupatoria

Rzepik pospolity

18.

Agrimonia procera

Rzepik wonny

T?

19.

Agrostemma githago

Kąkol polny

2

1

T

20.

Agrostis canina

Mietlica psia

21.

Agrostis capillaris

Mielica pospolita

22.

Agrostis gigantea

Mielica olbrzymia

23.

Agrostis stolonifera

Mietlica rozłogowa

24.

Aira praecox

Śmiałka wczesna

T

25.

Ajuga genevensis

Dąbrówka kosmata

3

3

T?

26.

Ajuga pyramidalis

Dąbrówka piramidalna

V

R

0

0

T

27.

Ajuga reptans

Dąbrówka rozłogowa

3

28.

Alcea rosea

Malwa ogrodowa

29.

Alchemilla acutiloba

Przywrotnik ostroklapowy

V

1

2

T

30.

Alchemilla glabra

Przywrotnik prawie nagi

V

V

2

2

T

31.

Alchemilla glaucescens

Przywrotnik kosmaty

V

E

1

1

T

32.

Alchemilla gracilis

Przywrotnik połyskujący

V

2

1

T

33.

Alchemilla monticola

Przywrotnik pasterski

V

1

2

T

34.

Alchemilla propinqua

Przywrotnik jasny

E

0

T

35.

Alisma plantago-aquatica

Żabieniec babka-wodna

36.

Alliaria petiolata

Czosnaczek pospolity

37.

Allium oleraceum

Czosnek zielonawy

3

38.

Alnus glutinosa

Olsza czarna

39.

Alnus incana

Olsza szara

T

40.

Alopecurus aequalis

Wyczyniec czerwonożółty

T

41.

Alopecurus geniculatus

Wyczyniec kolankowaty

42.

Alopecurus pratensis

Wyczyniec łąkowy

43.

Amaranthus retroflexus

Szarłat szorstki

44.

Anagallis arvensis

Kurzyślad polny

45.

Anchusa arvensis

Farbownik polny

46.

Anchusa officinalis

Farbownik lekarski

47.

Andromeda polifolia

Modrzewnica zwyczajna

V

V

R

3

2

T

48.

Anemone nemorosa

Zawilec gajowy

49.

Anemone ranunculoides

Zawilec żółty

T?

50.

Angelica archangelica subsp. litoralis

Dzięgiel nadbrzeżny

R

R

OC

T

51.

Angelica sylvestris

Dzięgiel leśny

3

52.

Anthemis arvensis

Rumian polny

53.

Anthemis tinctoria

Rumian żółty

T

54.

Anthericum ramorum

Pajęcznica gałęzista

1

3

T

55.

Anthoxanthum odoratum

Tomka wonna

3

56.

Anthriscus sylvestris

Trybula leśna, marchewnik

57.

Anthyllis vulneraria

Przelot pospolity, wełnica

3

3

T?

58.

Apera spica-venti

Miotła zbożowa

59.

Aphanes arvensis

Skrytek polny

60.

Aquilegia vulgaris

Orlik pospolity

V

K

4

0

OC

T

61.

Arabidopsis thaliana

Rzodkiewnik pospolity

62.

Arabis glabra

Gęsiówka gładka

63.

Arctium lappa

Łopian większy

64.

Arctium minus

Łopian mniejszy

65.

Arctium tomentosum

Łopian pajęczynowaty

66.

Arenaria serpyllifolia

Piaskowiec macierzankowy

67.

Armeria maritima subsp. elongata

Zawciąg pospolity

3

T?

68.

Armoracia rusticana

Chrzan pospolity

69.

Arnoseris minima

Chłodek drobny

2

3

70.

Arrhenatherum elatius

Rajgras wyniosły

71.

Artemisia absinthium

Bylica piołun

72.

Artemisia campestris

Bylica polna

73.

Artemisia vulgaris

Bylica pospolita

74.

Asarum europaeum

Kopytnik pospolity

V

Ocz

T

75.

Asparagus officinalis

Szparag lekarski

76.

Asperula tinctoria

Marzanka barwierska

R

V

3

T

77.

Astragalus glycyphyllos

Traganek szerokolistny

78.

Athyrium filix-femina

Wietlica samicza

79.

Atriplex patula

Łoboda oszczepowata

80.

Atriplex hortensis

Łoboda ogrodowa

81.

Atriplex tatrica

Łoboda szara

82.

Avena fatula

Owies głuchy

83.

Avenula pubescens

Owsica omszona

3

3

T

84.

Ballota nigra

Mierznica czarna

85.

Barbarea vulgaris subsp.vulgaris

Gorczycznik pospolity

86.

Bellis perennis

Stokrotka pospolita

87.

Berteroa incana

Pyleniec pospolity

88.

Berula erecta

Potocznik wąskolistny

T

89.

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

90.

Betula pubescens

Brzoza omszona

91.

Bidens cernua

Uczep zwisły

92.

Bidens frondosa

Uczep amerykański

93.

Bidens tripartita

Uczep trójlistkowy

94.

Bilderdykia aubertii

Rdest Auberta

95.

Botrychium lunaria

Podejźrzon księżycowy

E

V

RL

2

2

OC

T

96.

Brachypodium pinnatum

Kłosownica pierzasta

T?

97.

Brachypodium sylvaticum

Kłosownica leśna

98.

Brassica napus

Kapusta rzepak

99.

Briza media

Drżączka średnia

2

3

T?

100.

Bromus hordeaceus

Stokłosa miękka

101.

Bromus tectorum

Stokłosa dachowa

102.

Butomus umbellatus

Łączeń baldaszkowy

R

3

T

103.

Calamagrostis arundinacea

Trzcinnik leśny

104.

Calamagrostis epigejos

Trzcinnik piaskowy

105.

Calla palustris

Czermień błotna

R

3

T?

106.

Calluna vulgaris

Wrzos zwyczajny

107.

Caltha palustris

Knieć błotna, kaczeniec

3

108.

Calystegia sepium

Kielisznik zaroślowy

109.

Campanula patula

Dzwonek rozpierzchły

3

3

110.

Campanula persicifolia

Dzwonek brzoskwiniolistny

111.

Campanula rapunculoides

Dzwonek jednostronny

112.

Campanula rotundifolia

Dzwonek okrągłolistny

113.

Campanula trachelium

Dzwonek pokrzywolistny

T?

114.

Capsella bursa-pastoris

Tasznik pospolity

115.

Caragana arborescens

Karagana syberyjska

116.

Cardamine amara

Rzeżucha gorzka

3

117.

Cardamine pratensis subsp. pratensis

Rzeżucha łąkowa

3

118.

Carduus acanthoides

Oset nastroszony

T

119.

Carduus crispus

Oset kędzierzawy

120.

Carex acutiformis

Turzyca błotna

121.

Carex arenaria

Turzyca piaskowa

Ocz

T

122.

Carex chordorrhiza

Turzyca strunowa

VU

V

E

Ex

V

R

0

1

OC

T

123.

Carex curta

Turzyca siwa

3

124.

Carex disticha

Turzyca dwustronna

V

V

3

T

125.

Carex echinata

Turzyca gwiazdkowata

2

3

126.

Carex elata

Turzyca sztywna

127.

Carex ericetorum

Turzyca wrzosowiskowa

2

128.

Carex hirta

Turzyca owłosiona

129.

Carex limosa

Turzyca bagienna

LR

V

V

E

R

2

2

OC

T

130.

Carex lasiocarpa

Turzyca nitkowata

2

2

T?

131.

Carex nigra

Turzyca pospolita

CR

3

3

132.

Carex panicea

Turzyca prosowata

2

3

T?

133.

Carex pilulifera

Turzyca pigułkowa

134.

Carex praecox subsp.praecox

Turzyca wczesna

1

135.

Carex pseudocyperus

Turzyca ciborowata

136.

Carex riparia

Turzyca brzegowa

137.

Carex rostrata

Turzyca dzióbkowata

3

3

138.

Carex sylvatica

Turzyca leśna

T

139.

Carex vesicaria

Turzyca pęcherzykowata

3

3

140.

Carex vulpina

Turzyca lisia

3

T

141.

Carlina vulgaris

Dziewięćsił pospolity

3

T

142.

Carpinus betulus

Grab zwyczajny

143.

Centaurea cyanus

Chaber bławatek

3

144.

Centaurea jacea

Chaber łąkowy

3

3

145.

Cerastium arvense

Rogownica polna

146.

Cerastium fontanum subsp.macrocarpum

Rogownica wielkoowockowa

147.

Ceratophyllum demersum

Rogatek sztywny

148.

Chaenomeles japonica

Pigwowiec japoński

149.

Chaenomeles speciosa

Pigwowiec chiński

150.

Chaerophyllum temulentum

Świerząbek gajowy

151.

Chamaecyparis lawsoniana

Cyprysik Lawsona

152.

Chamaecyparis nootkatensis

Cyprysik nutkajski

153.

Chamaecyparis pisifera

Cyprysik groszkowy

154.

Chamomilla recutita

Rumianek pospolity

155.

Chamomilla suaveolens

Rumianek bezpromieniowy

156.

Chelidonium majus

Glistnik jaskółcze ziele

157.

Chenopodium acerifolium

Komosa klonolistna

T

158.

Chenopodium hybridum

Komosa wielkolistna

159.

Chenepodium rubrum

Komosa czerwona

160.

Chenepodium svesicum

Komosa zielona

161.

Chenepodium polyspermum

Łoboda wielonasienna

162.

Chimaphila umbellata

Pomocnik baldaszkowy

1

3

OC

T

163.

Chrysosplenium alternifolium

Śledziennica skrętolistna

164.

Cichorium intybus

Cykoria podróżnik

165.

Cicuta virosa

Szalej jadowity

T?

166.

Circaea lutetiana

Czartawa pospolita

167.

Cirsium arvense

Ostrożeń polny

168.

Cirsium oleraceum

Ostrożeń warzywny

169.

Cirsium palustre

Ostrożeń błotny

170.

Cirsium vulgare

Ostrożeń lancetowaty

171.

Cladium mariscus

Kłoć wiechowata

R

R

R

3

OC

T

172.

Colchicum autumnale

Zimowit jesienne

I

1

2

OC

T

173.

Convallaria majalis

Konwalia majowa, lanuszka

Ocz

T?

174.

Convolvulus arvensis

Powój polny

175.

Conyza canadensis

Przymiotno kanadyjskie

176.

Cornus alba

Dereń biały

177.

Cornus mas

Dereń jadalny

178.

Cornus sanguinea

Dereń świdwa

179.

Coronilla varia

Cieciorka pstra, ciecioreczka

180.

Corydalis cava

Kokorycz pusta

3

T

181.

Corylus avellana

Leszczyna pospolita

182.

Corylus avellana var. fuscorubra

Leszczyna pospolita odmiana czerwonolistna

183.

Corynephorus canescens

Szczotlicha siwa

184.

Cosmos bipinnatus

Kosmos pierzasty

185.

Crataegus crus-galli

Głóg ostrogowy

186.

Crataegus laevigata

Głóg dwuszyjkowy

187.

Crataegus monogyna

Głóg jednoszyjkowy

188.

Crataegus pedicellata

Głóg szkarłatny, głóg szypułkowy

189.

Crepis biennis

Pępawa dwuletnia

190.

Crepis paludosa

Pępawa błotna

3

3

191.

Cynoglossum officinale

Ostrzeń pospolity

192.

Cynosurus cristatus

Grzebienica pospolita

3

3

T?