zał. 3


Załączmik nr 3.

Wykaz gatunków fauny gminy Mirosławiec - bezkręgowce

(Inwentaryzacja 2002/2003)

Czerwone listy:

E - Europejska czerwona lista zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem w skali światowej (red. Wajda, Żurek)

Pl - Czerwona lista zwierząt ginących i zagrozonych w Polsce (Głowaciński i in., 1992)

PZ - Czerwona lista zwierząt Pomorza Szczecińskiego (Zyska i in., 1996)

M - Czerwona lista zwierząt Meklemburgii-Przedpomorza

B - Czerwona lista zwierząt Brandenburgii

Dyrektywy i konwencje:

HabD - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku, w sprawie ochrony siedlisk naturalnych

oraz dzikiej fauny i flory (Haitatowa) i załączniki do niej (App.)

BirdD - Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i załączniki do niej (App.)

BernC - Konwencja Berneńska

Kategorie zagrożeń:

E - Ex - wymarłe

E - ginące

V - zagrożone

Status ochronny w Polsce:

OG - ochrona gatunkowa

cz OG - ochrona gatunkowa częściowa

Ł - gatunek łowny

Status:

L- lęgowe

Pl - prawdopodobnie lęgowe

W - wędrowne

? - satatus nieznany

Liczebność:

VR - gatunek bardzo rzadki (stwierdzony na co najwyżej 3 stanowiskach)

RZ - gatunek rzadki (stwierdzony na co najwyżej 10 stanowiskach)

N - gatunek często spotykany (stwierdzony na co najmniej kilkunastu i nie więcej niż 100 satanowiskach)

C - gatunek pospolity (stwierdzony na co najmniej 100 stanowiskach)

EX - gatunek wymarły

? - gatunek o statusie nieustalonym z braku danych

L.p.

Nazwa gatunkowa

Czerwone Listy

Status ochronny w Polsce

Ochrona przez konwencje, dyrektywy

Lokalizacja stanowiska

Stwierdzenie w trakcie inwentaryzacji

E

PL

PZ

M

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GĄBKI

1.

Eunapius fragilis

 

 

 

 

 

 

 

j. Sadowo, j.Orle Wielkie

Tak

2.

Spongilla lacustris

 

 

 

 

 

 

 

j. Sadowo, j.Gniewosz

Tak

PIJAWKI

1.

Hirudo medicinalis
pijawka lekarska

I

V

 

 

 

OG

BernC-App 3
HabD-App 5

j.Sadówko, j.Piecnik, j.Nieradź II, Letnica, Jadwiżyn, j.Stacyjne

Tak

PAJĘCZAKI - PAJĄKI

1.

Argyope bruennichi
tygrzyk paskowany

 

 

 

5

 

OG

 

Łowicz Wałecki, Mirosławiec

Tak

2.

Dolomedes fimbriatus
bagnik przybrzeżny

 

 

 

3

3

 

 

UE -57

Tak

OWADY - WAŻKI

1.

Calopteryx spledens

świtezianka błyszcząca

 

 

 

4

 

 

 

Jeziora, Korytnica, Piławka,

Tak

2.

Calopteryx virgo

świtezianka dziewica

 

 

 

3

2

 

 

Korytnica, Piławka

Tak

3.

Sympecma braueri
straszka północna

I

 

 

1

3

OG

BernC-App 2
HabD-App 4

 

Tak

4.

Coenagrion puella

łątka dzieweczka

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

5.

Aeshna mixta

żagnica mniejsza

 

 

 

 

 

 

 

rez. Rosiczki Mirosławskie

Tak

6.

Anax imperator

husarz władca

 

 

 

3

 

 

 

jez. Łowicz

Tak

7.

Somatochlora flavomaculata miedziopierś żółtoplama

 

 

 

3

 

 

 

rez. Rosiczki Mirosławskie, Jez. Orle Wielkie, Bobkowo, Hanki

Tak

8.

Sympetrum pedemontanum szablak plamoskrzydły

 

 

 

4

 

 

 

 

Tak

9.

Sympetrum sanguineum szablak krwisty

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

10.

Leucorrhinia albifrons

zalotka białoczelna

I

LC

 

1

2

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

 

Tak

11.

Leucorrhinia caudalis

zalotka spłaszczona

I

NT

 

0

1

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

rez. Rosiczki Mirosławskie, UE-VI

Tak

12.

Calopteryx virgo

świtezianka dziewica

 

 

 

3

2

 

 

 

Tak

13.

Lestes sponsa pałątka pospolita

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

14.

Lestes viridis pałątka zielona

 

 

 

4

 

 

 

 

Tak

15.

Ischnura elegans tężnica wytworna

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

16.

Libellula quadrimaculata

ważka czarnoplama

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

17.

Platetrum depressum

ważka płaskobrzucha

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

CHRZĄSZCZE

1.

Acanthocinus aedilis

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

2.

Adelocena murina

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

3.

Agelastica alni

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

4.

Agrilus biguttatus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

5.

Agrilus viridis

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

6.

Amphimalion solstitialis

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

7.

Aphodius fimetarius

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

8.

Apodrus coryli

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

9.

Asemum striatum

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

10.

Brachyderes incanus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

11.

Byctiscus betuleti

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

12.

Calosoma inquisitor

tęcznik mniejszy

 

 

 

3

2

OG

 

Orle, Toporzyk, jez. Pogorzalskie

Tak

13.

Calosoma sycophanta

tęcznik liszkarz

V

NT

 

1

1

OG

 

Jez. Pogorzalskie, Toporzyk

Tak

14.

Carabus arcensis

biegacz leśny

 

 

 

4

4

OG

 

Tak

15.

Carabus auronitens

biegacz zielonozłoty

 

 

 

 

 

OG

 

Jez. Orle Wielkie

Tak

16.

Carabus cancellatus

biegacz wręgaty

 

 

 

3

 

OG

 

Tak

17.

Carabus coriaceus

biegacz skórzasty

 

 

 

 

 

OG

 

Orle, jez. Orle

Tak

18.

Carabus granulatus

biegacz granulowany

 

 

 

 

 

OG

 

Tak

19.

Carabus hortensis

biegacz ogrodowy

 

 

 

 

 

OG

 

Pilów, Jabłonkowo, Piecnik

Tak

20.

Carabus nemoralis

biegacz gajowy

 

 

 

 

 

OG

 

ok. Toporzyk

Tak

21.

Carabus violaceus

biegacz fioletowy

 

 

 

 

 

OG

 

Pospolity

Tak

22.

Cetonia aurata

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

23.

Chalcophora mariana

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

24.

Chrysomela aenea

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

25.

Chrysomela populni

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

26.

Chysobothris affinis

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

27.

Cicindela hybrida

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

28.

Cicindela silvatica

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

29.

Cladium viloaceum

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

30.

Corymbia rubra

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

31.

Cryptorrhynchus lapathi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

32.

Dorcus parallelipipedus ciołek

 

VU

 

 

 

 

 

Na N od Orle

Tak

33.

Ergaster faber

 

VU

 

 

 

OG

 

okolice jez.Orle, j. Pogorzalskie,

Tak

34.

Geotrupes stercorosus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

35.

Geotrupes vernalis

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

36.

Hylastes ater

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

37.

Hylecoetus dermestoides

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

38.

Hylesinus crenatus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

39.

Hylobius abietis

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

40.

Hylotrupes bajulus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

41.

Ips typhographus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

42.

Lampyris noctiluca

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

43.

Leperesinus fraxini

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

44.

Lytta vesicatoria

 

VU

 

 

 

 

 

 

Tak

45.

Melolontha hippocastani

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

46.

Melolontha melolontha

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

47.

Molorchus minor

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

48.

Monochamus galloprovincialis

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

49.

Obera oculea

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

50.

Philophedon plagiatus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

51.

Phratora vitelinae

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

52.

Phylopherta horticola

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

53.

Phymatodes testaceus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

54.

Phyrochroa coccinea

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

55.

Pissodes notatus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

56.

Pissodes pini

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

57.

Plagionotus arcuatus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

58.

Platypus cylindrus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

59.

Pogonochaerus fasciculatus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

60.

Poissodes piniphiluus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

61.

Polygraphus poligraphus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

62.

Prionus coriarius

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

63.

Rhagium bifasciatum

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

64.

Rhagium iqusitor

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

65.

Rhagium mordax

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

66.

Rhynchaenus fagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

67.

Saperda populnea

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

68.

Scolytus intricatus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

69.

Scolytus ratzeburgii

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

70.

Scolytus scolytus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

71.

Sinodendron cylindricum

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

72.

Spondylis buprerstoides

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

73.

Tetropium castaneum

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

74.

Thanasimus formicarius

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

75.

Tomicus minor

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

76.

Tomicus piniperda

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

77.

Trypodendron linetaum

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

78.

Xanthogaleuruca linolea

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

79.

Xyleborus dispar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

OWADY-MOTYLE

1.

Agalis urticae rusałka pokrzywnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

2.

Aglia tau lotnica zyska

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

3.

Agrius convulvuli

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

4.

Apatura ilia mieniak strużnik

 

LC

 

1

3

OG

 

Letnica

Tak

5.

Apatura iris mieniak tęczowy

 

LC

 

3

 

OG

 

Letnica

Tak

6.

Aporia crataegi

niestrzęp głogowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

7.

Arctia caja

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

8.

Arctia villica

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

9.

Argunis paphia

Dostojka malinówka

Tak

10.

Bupalus piniarius

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

11.

Callimorpha dominula

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

12.

Calliteara pudibunda

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

13.

Catocala fraxini

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

14.

Colias palaeno
szlaczkoń torfowiec

 

EN

 

0

 

OG

 

Rosiczki Mirosławskie

Tak

15.

Cossus cossus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

16.

Deilephila elpenor

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

17.

Drymonia querna

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

18.

Endromis versicolora

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

19.

Eriogaster catax

barczatka kataks

 

V

 

 

 

OG

BernC - App 2, HabD-App 2 , HabD - App 4

Orle

Tak

20.

Euphydryas aurina

przeplatka aurynia

 

EN

 

 

 

OG

HabD-App 2

Łowicz Wałecki, jez. Kople

Tak

21.

Euphydryas maturna

E

NT

 

 

 

OG

BernC - App 2

 

Tak

22.

Gonepteryx rhammi Listkowiec cytrynek

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

23.

Hyles euphorbiae

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

24.

Iphiclides podarilius

paź żeglarz

 

E

VU

2

1

OG

 

Łowicz Wałecki

Tak

25.

Lathoe populi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

26.

Lathoe populi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

27.

Leucoma salicis

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

28.

Lycaena helle

czerwończyk fioletek

 

V

 

0

0

OG

 

 

Tak

29.

Lymantria dispar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

30.

Lymantria dispar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

31.

Lymantria monacha

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

32.

Lymantria monacha

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

33.

Maculinea alcon

modraszek alkon

V

VU

 

1

0

OG

 

 

Tak

34.

Maculinea arion

modraszek arion

V

EN

 

0

0

OG

BernC - App 2 HabD - App 4

jez. Kople, Łowicz Wałecki

Tak

35.

Notodonta phoebe

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

36.

Nymphalis antiopa

rusałka żałobnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

37.

Nymphalis io

rusałka pawik

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

38.

Orygia antiquoides

Tak

39.

Papilio machaon

paż królowej

 

V

 

3

 

OG

 

jez. Piecnik, Toporzyk

Tak

40.

Phalera bucephala

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

41.

Pieris brassicae

bielinek kapustnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

42.

Polygoniac-album

rusałczak ceik

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

43.

Polymmatus icarus

modraszek ikar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

44.

Saturnia pavoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

45.

Smerinthus ocellatus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

46.

Sphinx pinastri

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

47.

Sphix ligustri

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

48.

Spilosoma urtcae

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

49.

Stauropus fagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

50.

Syntomis phegea

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

51.

Vannesa cardui

rusałka osetnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

OWADY - TRZMIELE

1.

Bombus confusus trzmiel wielkooki

 

V

 

 

1

OG

 

Orle

Tak

2.

Bombus terrestris trzmiel ziemny

 

 

 

 

 

OG

 

Bronikowo

Tak

3.

Bombus lucorum trzmiel gajowy

 

 

 

 

 

OG

 

Bronikowo, Próchnowo

Tak

4.

Bombus hypnorum trzmiel drzewny

 

 

 

 

 

OG

 

Toporzyk, Jabłonowo, Orle

Tak

5.

Bombus pratorum trzmiel leśny

 

 

 

 

 

OG

 

Orle, Jez.Orle Wielkie, Mirosławiec, Hanki,

Tak

6.

Bombus lapidarius trzmiel kamiennik

 

 

 

 

 

OG

 

Jabłonkowo, j. Kople, Piecnik,

Tak

7.

Bombus hortorum trzmiel ogrodowy

 

 

 

 

 

OG

 

Łowicz Wałecki, Toporzyk

Tak

8.

Bombus subterraneus trzmiel paskowany

 

V

 

 

2

OG

 

Łowicz, Kosiakowo

Tak

9.

Bombus sylvarum trzmiel rudoszary

 

 

 

 

 

OG

 

Kierpnik, Bronikowo, Łowicz

Tak

10.

Bombus ruderarius trzmiel rudonogi

 

 

 

 

 

OG

 

Bronikowo, kepy na S od próchnowa

Tak

11.

Bombus humilis trzmiel zmienny

 

V

 

 

 

OG

 

Toporzyk, Mirosławiec

Tak

12.

Bombus pascuorum trzmiel rudy

 

 

 

 

 

OG

 

Łowicz Wałecki

Tak

13.

Psithyrus norvegicus trzmielec górski

 

R

 

 

 

 

 

 

Tak

MAŁŻE

1.

Anodonta cygnea szczeżuja wielka

 

EN

 

3

3

OG

 

Jez. Wielki Bytyń, Drzewoszewo, Orle Wielkie, Kople, Głębokie, Babkowo

Tak

2.

Anodonta anatina szczeżuja pospolita

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

3.

Dreissena polymorpha racicznica zmienna

 

 

 

 

4

 

 

 

Tak

4.

Sphaerium corneum kulkówka

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

5.

Sphaerium rivicola

kulkówka

 

V

 

1

2

 

 

 

Tak

6.

Musculium lacustre kruszynka

 

V

 

3

 

 

 

 

Tak

7.

Pisidium amnicum groszkówka

 

V

 

2

3

 

 

 

Tak

8.

Pisidium subtruncatum

groszówka

 

 

 

 

4

 

 

Korytnica k. Polne, Kierpnik

Tak

9.

Pisidium obtusale

 

VU

 

 

4

 

 

j. Stacyjne, Piecnik

Tak

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 21-07-2005 09:50:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 21-07-2005 09:50:43