zał. 4


Załącznik nr 4.

Wykaz gatunków fauny gminy Mirosławiec - kręgowce

(Inwentaryzacja 2002/2003)

Czerwone listy:

E - Europejska czerwona lista zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem w skali światowej (red. Wajda, Żurek)

Pl - Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński i in., 1992)

PZ - Czerwona lista zwierząt Pomorza Szczecińskiego (Zyska i in., 1996)

M - Czerwona lista zwierząt Meklemburgii-Przedpomorza

B - Czerwona lista zwierząt Brandenburgii

Dyrektywy i konwencje:

HabD - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku, w sprawie ochrony siedlisk naturalnych

oraz dzikiej fauny i flory (Habitatowa) i załączniki do niej (App.)

BirdD - Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i załączniki do niej (App.)

BernC - Konwencja Berneńska

Kategorie zagrożeń:

E - Ex - wymarłe

E - ginące

V - zagrożone

Status ochronny w Polsce:

OG - ochrona gatunkowa

cz OG - ochrona gatunkowa częściowa

Ł - gatunek łowny

Status:

L- lęgowe

Pl - prawdopodobnie lęgowe

W - wędrowne

? - status nieznany

Liczebność:

VR - gatunek bardzo rzadki (stwierdzony na co najwyżej 3 stanowiskach)

RZ - gatunek rzadki (stwierdzony na co najwyżej 10 stanowiskach)

N - gatunek często spotykany (stwierdzony na co najmniej kilkunastu i nie więcej niż 100 stanowiskach)

C - gatunek pospolity (stwierdzony na co najmniej 100 stanowiskach)

EX - gatunek wymarły

? - gatunek o statusie nieustalonym z braku danych

L.p.

Nazwa gatunkowa

Czerwone Listy

Status ochronny w Polsce

OG/czOG

Ochrona przez konwencje, dyrektywy

Stwierdzone stanowiska

Stwierdzenie w trakcie inwentaryzacji

E

PL

PZ

M

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KRĄGŁOUSTE

1.

Lampetra planeri minóg strumieniowy

 

V

1

3

2

OG

BernC-App 3 , HabD-App 2

Korytnica poniżej Polne, Piławka w dół od Pile

Inf. ustna rybacy

RYBY

1.

Salmo trutt m. fario pstrąg potokowy

 

 

2

3

2

W

 

Korytnica od Mirosławca, Piławka

Tak

2.

Coregonus albula sielawa

 

 

2

3

2

W

BernC-App 3 , HabD-App 5

jez. Wielki Bytyń

Inf. ustna rybacy

3.

Esox lucius szczupak

 

 

3

 

3

 

 

 

Tak

4

Rutilus rutilus płoć

 

 

 

 

 

 

 

 Wszystkie jeziora, Korytnica poniżej Polne, Piławka

Tak

5.

Leuciscus cephalus kleń

 

 

3

4

2

 

 

Piławka

Tak

6.

Scardinius erythrophthalmus wzdręga

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

7.

Ctenopharyngodon idella amur biały

 

 

 

 

 

 

 

stawy Kosiakowo

Inf. ustna rybacy

8.

Leucaspius delineatus słonecznica

 

 

?

 

2

 

BernC-App 3

Korytnica k. Polne

Inf. ustna rybacy

9.

Tinca tinca lin

 

 

 

 

4

 

 

 

Tak

10.

Gobio gobio kiełb

 

 

 

 

3

 

 

 

Tak

11.

Alburnus alburnus ukleja

 

 

 

 

3

 

 

 

Tak

12.

Alburnoides bipunctatus piekielnica

 

 

?

 

 

OG

BernC-Ap 3

 

Tak

13.

Blicca bjoercna krąp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

14.

Abramis brama leszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

15.

Rhodeus sericeus różanka

 

 

?

3

1

OG

BernC-App 3

 

Tak

16.

Carassius carassius karaś

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

17.

Carassius auratus gibelio karaś srebrzysty

 

 

 

3

 

 

 

 

Tak

18.

Cyprinus carpio karp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

19.

Hypophthalmichthys molitrix
tołpyga

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. ustna rybacy

20.

Neomacheilus barbatulus
śliz

 

 

?

 

2

OG

 

Stawy Kosiakowo

Tak

21.

Cobitis taenia koza

 

 

?

3

2

OG

BernC-App 3 HabD-App 2

jez. Stacyjne, Nieradź, Korytnica, Piławka

Tak

22.

Misgurnus fossilis piskorz

 

 

?

3

2

OG

BernC-App 3 HabD-App 2

jez.Stacyjne, Nieradź, Korytnica, Piławka

Tak

23.

Silurus glanis sum

 

 

3

2

4

W

BernC-App 3

 Wielki Bytyń

Inf. ustna rybacy

24.

Anguilla anguilla węgorz

 

 

 

 

4

 

 

 Wielki Bytyń, j. Łowickie

Inf. ustna rybacy

25.

Lota lota miętus

 

 

2

3

2

 

 

Piławka, Korytnica

Tak

26.

Pungitus pungitus cierniczek

 

 

 

 

3

 

 

 Piławka

Tak

27.

Gasterosteus aculeatus ciernik

 

 

 

 

 

 

 

 Piławka

Tak

28.

Lucioperca lucioperca sandacz

 

 

3

 

 

W

 

 Jeziora

Tak

29.

Perca fluviatilis okoń

 

 

 

 

 

 

 

 Jeziora,

Tak

PŁAZY

1.

Triturus cristatus traszka grzebieniasta

 

 

2

2

2

OG

BernC-App 2 HabD-App 2 HabD-App 4

Większe zb. wodne

Tak

2.

Triturus vulgaris traszka zwyczajna

 

 

2

3

 

OG

BernC-App 3

większe zb. wodne

Tak

3.

Bombina bombina kumak nizinny

 

 

3

2

1

OG

BernC-App 2 HabD-App 2 HabD-App 4

stwierdzany w pobliżu wszystkich jezior

Tak

4.

Pelobates fuscus grzebiuszka ziemna

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

na S od Próchnowa, Hanki, Sadowo

Tak

5.

Bufo bufo ropucha szara

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 2

na terenie całej gminy

Tak

6.

Bufo viridis ropucha zielona

 

 

2

2

2

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

pomiędzy Piecnikiem a jez. W. Bytyń

Tak

7.

Bufo calamita ropucha paskówka

 

 

2

2

2

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

jedno stwierdzenie K. Toporzyka

Tak

8.

Hyla arborea rzekotka drzewna

 

 

3

3

1

OG

BernC-App 2 HabD-App 5

w dolinach rzek i przy jeziorach

Tak

9.

Rana lessonae żaba jeziorkowa

 

 

3

2

2

czOG

BernC-App 3 HabD-App 4

pospolita

Tak

10.

Rana ridibunda żaba śmieszka

 

 

3

2

2

czOG

BernC-App 3 HabD-App 5

j.w.

Tak

11.

Rana temporaria żaba trawna

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 3

j.w.

Tak

12.

Rana arvalis żaba moczarowa

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

pospolita

Tak

13.

Rana hybr. esculentae żaba wodna

 

 

3

3

 

czOG

BernC-App 3 HabD-App 5

j.w.

Tak

GADY

1.

Lacerta agilis jaszczurka zwinka

 

 

3

2

2

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

pospolita

Tak

2.

Lacerta vivipara jaszczurka żyworodna

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 3

stwierdzona w dolinie Korytnicy i Piławki oraz k/Orle, Toporzyk, Mirosławiec

Tak

3.

Anguis fragilis padalec zwyczajny

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 3

kilka stwierdzeń z okolic jez. W. Bytyń, Orłowo, Orle Wielki,

Tak

4.

Natrix natrix zaskroniec zwyczajny

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 3

stwierzdany w większych zbiornikch wodnych

Tak

5.

Vipera berus żmija zygzakowata

 

 

2

2

1

OG

BernC-App 3 HabD-App 5

stwierzdona k/Piecnika, Toporzyka, jez. Orle Wielkie

Tak

PTAKI

1.

Gavia stellata nur rdzawoszyi

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2 BonnC-App2

zalatujący

stwierdzony w latach 1990-tych

2.

Tachybaptes ruficollis perkozek

 

 

3

3

 

OG

BernC-App 2

Łowicz Wał., Setnica, jez. Hanki, Nieradź,

Tak

3.

Podiceps cristatus perkoz dwuczuby

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

na wszystkich jeziorach

Tak

4.

Podiceps griseigena perkoz rdzawoszyi

 

 

3

4

2

OG

BernC-App 2 BonnC-App2

k. Łowicza Wałeckiego

Tak

5.

Phalacrocorax carbo kormoran

 

O

2

 

 

czOG

BernC-App 3

przelotny

Tak

6.

Botaurus stellaris bąk

 

V

2

2

1

OG

BernC-App 2, BonnC-App2 BirdD-Al.

przelotny

Tak

7.

Ardea cinerea czapla siwa

 

 

3

 

 

Ł

BernC-App3

przelotny

Tak

8.

Ciconia nigra bocian czarny

 

R

2

1

1

OG, OS

BernC-App 2 BonnC-App2 BirdD-A1

przelotny

Tak

9.

Ciconia ciconia bocian biały

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 2 BonnC-App2 BirdD-A1

lęgowy

Tak

10.

Cygnus olor łabędź niemy

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/2

Nieradź, W. Bytyń, Orle W., Pogorzalskie, Drzewoszewo

Tak

11.

Cygnus cygnus łabędź krzykliwy

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2BirdD-A1

przelotny

Tak

12.

Anser fabalis gęś zbożowa

 

 

 

 

 

Ł

BernC-App 3

przelotny

Tak

13.

Anser albifrons gęś białoczelna

 

 

 

 

 

Ł

BernC-App 3

przelotny

Tak

14.

Anser anser gęś gęgawa

 

 

 

 

 

Ł

BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2

przelotny

Tak

15.

Anas penelope świstun

 

R

1

1

 

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2

przelotny

Tak

16.

Anas strepera krakwa

 

 

3

 

4

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/1

lęgowy

Tak

17.

Anas crecca cyraneczka

 

 

2

3

2

Ł

BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2

lęgowy

Tak

18.

Anas platyrhynchos krzyżówka

 

 

 

 

 

Ł

BernC-App 3

lęgowy

Tak

19.

Anas acuta rożeniec

 

V

1

1

1

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2

przelotny

Tak

20.

Anas querquedula cyranka

 

 

2

2

2

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/1

lęgowy

Tak

21.

Anas clypeata płaskonos

 

 

3

3

4

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2

przelotny

Tak

22.

Aythya ferina głowienka

 

 

3

 

 

Ł

BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2

lęgowy

Tak

23.

Aythya fuligula czernica

 

 

3

 

 

Ł

BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2

lęgowy

Tak

24.

Bucephala clangula gągoł

 

R

3

3

3

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/2

lęgowy

Tak

25.

Mergus albellus bielaczek

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

przelotny

Tak

26.

Mergus serrator
szlachar

 

R

1

3

 

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/2

przelotny

Tak

27.

Mergus merganser nurogęś

 

 

2

1

1

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/2

lęgowy

Tak

28.

Pernis apivorus trzmielojad

 

 

2

3

3

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowy

Tak

29.

Milvus migrans kania czarna

 

 

2

3

3

OG, OS

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowy

Tak

30.

Milvus milvus kania rdzawa

K

O

3

3

3

OG, OS

BernC-App 2 BirdD-A1

prawdopodobnie lęgowy

Tak

31.

Haliaeetus albicilla bielik

R

R

3

2

1

OG, OS

BernC-App 2 BonnC-App1 BonnC-App2 BirdD-A1

lęgowy przy granicy gminy

Tak

32.

Circus aeruginosus błotniak stawowy

 

 

3

3

 

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

jez. Łowickie

Tak

33.

Circus cyaneus błotniak zbożowy

 

V

2

1

1

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

ok. Piecnika

Tak

34.

Circus pygargus błotniak łąkowy

 

V

2

1

1

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

ok. Piecnika

Tak

35.

Accipiter gentilis jastrząb gołębiarz

 

 

3

3

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

36.

Accipiter nissus krogulec

 

 

2

3

2

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

37.

Buteo buteo myszołów zwyczajny

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

38.

Buteo lagopus myszołów włochaty

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

przelotny

Tak

39.

Aquila pomarina orlik krzykliwy

 

R

2

1

1

OG, OS

BernC-App 2 BirdD-A1

przelotny

Tak

40

Pandion haliaetus rybołów

 

E

1

2

2

OG, OS

BernC-App 2 BonnC-App2 BirdD-A1

lęgowy przy granicy gminy

Tak

41.

Falco subbuteo kobuz

 

 

2

2

2

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

42.

Perdix perdix kuropatwa

 

 

2

3

3

Ł

BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/1

lęgowy

Tak

43.

Coturnix coturnix przepiórka

 

 

3

2

2

OG

BernC-App 3 BonnC-App2 BirdD-AII/2

lęgowy

Tak

44.

Phasianus colchicus bażant

 

 

 

 

 

Ł

BernC-App 3

lęgowy

Tak

45.

Rallus aquaticus wodnik

 

 

3

 

 

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/2

lęgowy na S od Łwoicza Wał., UE przy jez. Orle W.

Tak

46.

Porzana porzana kropiatka

 

V

2

2

2

OG

BernC-App 2 BonnC-App2 BirdD-A1

UE-IV, przy jez. Orle W.,

Tak

47.

Crex crex derkacz

R

 

3

1

1

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowy k. Jadwiżyna i Piecnika

Tak

48.

Gallinula chloropus kokoszka wodna

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/2

lęgowy

Tak

49.

Fulica atra łyska

 

 

 

 

 

Ł

BernC-App 3

lęgowy

Tak

50.

Grus grus żuraw

 

 

3

3

2

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowy

Tak

51.

Vanellus vanellus czajka

 

 

3

 

3

OG

BernC-App 3BirdD-AII/2

lęgowy

Tak

52.

Philomachus pugnax batalion

 

V

1

1

1

OG

BernC-App 3 BirdD-A1 BirdD-AII/2

przelotny

Tak

53.

Gallinago gallinago bekas kszyk

 

 

2

2

2

OG

BernC-App 3, BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2

lęgowy

Tak

54.

Scolopax rusticola słonka

 

 

3

 

3

Ł

BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2

lęgowy

Tak

55.

Tringa ochropus brodziec samotny

 

 

3

4

2

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

56.

Actitis hypoleucos brodziec piskliwy

 

 

3

1

2

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

57.

Larus canus mewa pospolita

 

 

2

 

1

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/2

przelotny

Tak

58.

Sterna hirundo rybitwa zwyczajna

 

 

2

3

2

OG

BernC-App 2 BonnC-App2 BirdD-A1

przelotny

Tak

59.

Columba oenas gołąb siniak

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/2

lęgowy ok.. 5-6 stwierdzonych par

Tak

60.

Columba palumbus gołąb grzywacz

 

 

 

 

 

Ł

 

lęgowy

Tak

61.

Streptopelia decaocto sierpówka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

lęgowy

Tak

62.

Streptopelia turtur turkawka

 

 

3

 

3

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/2

lęgowy

Tak

63.

Cuculus canorus kukułka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

lęgowy

Tak

64.

Tyto alba płomykówka

 

 

2

2

3

OG

BernC-App 2

lęgowy Łowicz Wał.,

Toporzyk, Hanki ,

Tak

65.

Strix aluco puszczyk

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

66.

Asio otus sowa uszata

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

67.

Caprimulgus europaeus lelek kozodój

 

 

2

2

2

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowy

Tak

68.

Apus apus jerzyk

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

lęgowy Mirosławiec

Tak

69.

Alcedo atthis zimorodek

 

 

3

3

2

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowy- nad jez. W. Bytyń, Drzewoszewo, Orłowo, w dol. Korytnicy

Tak

70.

Jynx torquilla krętogłów

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

71.

Picus canus dzięcioł zielonosiwy

 

 

0-1

 

1

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowy

Tak

72.

Picus viridis dzięcioł zielony

 

 

3

3

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

73.

Dryocopus martius dzięcioł czarny

 

 

3

 

 

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowy stwierdzenie ok.10-12 terytorialnych par

Tak

74.

Dendrocopos major dzięcioł duży

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

75.

Dendrocops medius dzięcioł średni

 

 

2

3

3

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowy stwierdzone 2 pary k. Piecnika i Setnicy

Tak

76.

Dendrocopos minor dzięciołek

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

77.

Galerida cristata dzierlatka

 

 

2

 

3

OG

BernC-App 3

lęgowa k. jez. Kosiakowo, Łowicza Wał., Mirosławiec, Piecnik

Tak

78.

Lullula arborea lerka

 

 

3

 

3

OG

BernC-App 3

lęgowy w lasach k.wsi Toporzyk, Sadowo, Orle

Tak

79.

Alauda arvensis skowronek polny

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

lęgowy -k. Sadowa, Hanek, Bronikowa, Toporzyka, Mirosławca

Tak

80.

Riparia riparia brzegówka

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 2

lęgowa Próchnowo, Kalinówka, Mirosławiec

Tak

81.

Hirundo rustica dymówka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

82.

Delichon urbica oknówka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

83.

Anthus campestris świergotek polny

 

 

2

2

2

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowy

Tak

84.

Anthus trivalis świergotek drzewny

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

85.

Anthus pratensis świergotek łąkowy

 

 

 

 

3

OG

BernC-App 2

lęgowy k. Jadwiżyna i Piecnika

Tak

86.

Motacilla flava pliszka żółta

 

 

 

 

3

OG

BernC-App 2

lęgowa k. Piecnika i przy jez. Orle W.

Tak

87.

Motacilla cinerea pliszka górska

 

 

3

4

3

OG

BernC-App 2

lęgowa - Korytnica k. Polne i Piławka

Tak

88.

Motacilla alba pliszka siwa

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

 

Tak

89.

Bombycilla garrulus jemiołuszka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

przelotny

Tak

90.

Cinclus cinclus pluszcz

 

 

 

 

1

OG

BernC-App 2

zalatujący Korytnica k. Polne

Tak

91.

Troglodytes troglodytes strzyżyk

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

92.

Prunella modularis pokrzywnica

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

93.

Erithacus rubecula rudzik

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

94.

Luscinia luscinia słowik szary

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

95.

Luscinia megarhynchos słowik rdzawy

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

96.

Phoenicurus ochruros kopciuszek

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

97.

Phoenicurus phoenicurus
pleszka

 

 

 

 

3

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

98.

Saxicola rubetra pokląskwa

 

 

 

3

3

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

99.

Oenanthe oenanthe białorzytka

 

 

2

3

3

OG

BernC-App 2

lęgowy Toporzyk, Łowicz Wał.

Tak

100.

Turdus merula kos

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

lęgowy

Tak

101.

Turdus pilaris kwiczoł

 

 

 

4

OG

BernC-App 3

lęgowy

Tak

102.

Turdus philomelos drozd śpiewak

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

lęgowy pospolity

Tak

103.

Turdus iliacus droździk

 

 

 

 

1

OG

BernC-App 3 BirdD-AII/2

przelotny

Tak

104.

Turdus viscivorus paszkot

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

lęgowy

Tak

105.

Locustella naevia świerszczak

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy nad jez. Łowickie

Tak

106.

Locustella fluviatilis strumieniówka

 

 

3

4

4

OG

BernC-App 2

lęgowy -jez. Orle W.

Tak

107.

Locustella luscinioides brzęczka

 

 

2

3

3

OG

BernC-App 2

lęgowa - jez. Łowickie(1 p.)

Tak

108.

Acrocephalus schoenebanus rokitniczka

 

 

3

3

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

109.

Acrocephalus palustris łozówka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

110.

Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

111.

Acrocephalus arundinaceus trzciniak

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

112.

Hippolais icterina zaganiacz

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy k. Pilów

Tak

113.

Sylvia nisoria pokrzewka jarzębata

 

 

3

3

4

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowa - Piecnik, Łowicz Wałecki

Tak

114.

Sylvia curruca piegża

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa - Łowicz Wał.

Tak

115.

Sylvia communis pokrzewka cierniówka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

116.

Sylvia borin pokrzewka ogrodowa

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

117.

Sylvia atricapilla kapturka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

118.

Phylloscopus sibilatrix świstunka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

119.

Phylloscopus collybita pierwiosnek

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

120.

Phylloscopus trochilus piecuszek

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

121.

Regulus regulus mysikrólik

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

122.

Regulus ignicapilus zniczek

 

 

3

 

4

OG

BernC-App 2

lęgowy-na N od Orle

Tak

123.

Muscicapa striata muchołówka szara

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2 BonnC-App2

lęgowa

Tak

124.

Ficedula parva muchołówka mała

 

 

3

4

4

OG

BernC-App 2 BonnC-App2 BirdD-A1

lęgowa-przy jez. W. Bytyń, na N od Orle

Tak

125.

Ficedula hypoleuca muchołówka żałobna

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2 BonnC-App2

lęgowa

Tak

126.

Aegithalos caudatus raniuszek

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

127.

Parus palustris sikora uboga

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

128.

Parus montanus sikora czarnogłowa

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

129.

Parus cristatus sikora czubatka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

130.

Parus ater sikora sosnówka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

131.

Parus caeruleus sikora modra

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

132.

Parus major sikora bogatka

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

133.

Sitta europea kowalik

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

134.

Certhia familiaris pełzacz leśny

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

135.

Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

136.

Oriolus oriolus wilga

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

137.

Lanius collurio dzierzba gąsiorek

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 2 BirdD-A1

lęgowa-Łowicz Wał., Kierpnik, Mirosławiec, Piecnik, Setnica, Sadowo, jez. Kosiakowo, Jabłonkowo

Tak

138.

Lanius excubitor dzierzba srokosz

 

 

2

2

2

OG

BernC-App 2

lęgowa - jez. Kosiakowo, Łowicz Wałecki, Piecnik

Tak

139.

Garrulus glandarius sójka

 

 

 

 

 

OG

 

lęgowa

Tak

140.

Pica pica sroka

 

 

 

 

 

czOG

 

lęgowa

Tak

141.

Corvus monedula kawka

 

 

 

3

3

OG

 

lęgowa

Tak

142.

Corvus frugilegus gawron

 

 

3

3

3

czOG

 

przelotny

Tak

143.

Corvus corone cornix

wrona siwa

 

 

 

 

 

czOG

 

lęgowa

Tak

144.

Corvus corax kruk

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

lęgowy stwierdzone 3 pary

Tak

145.

Sturnus vulgaris szpak

 

 

 

 

 

OG

 

lęgowy

Tak

146.

Passer domesticus wróbel

 

 

 

 

 

OG

 

lęgowy

Tak

147.

Passer montanus mazurek

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

lęgowy

Tak

148.

Fringilla coelebs zięba

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

lęgowa

Tak

149.

Serinus serinus kulczyk

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

150.

Carduelis chloris dzwoniec

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

151.

Carduelis carduelis szczygieł

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

152.

Carduelis spinus czyż

 

 

 

 

4

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

153.

Carduelis cannabina makolągwa

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowa

Tak

154.

Loxia curvirostra krzyżodziób świerkowy

 

 

 

 

1

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

155.

Carpodacus erithrinus dziwonia

 

 

3

4

4

OG

BernC-App 2

lęgowa - Kierpnik, jez. Orle W., Drzewoszewo, dolina Piławki

Tak

156.

Pyrrhula pyrrhula gil

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

Lęgowy Drzewoszewo, Próchnowo

Tak

157.

Coccotrhaustes coccotrhaustes grubodziób

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

158.

Emberiza citrinella trznadel

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

159.

Emberiza hortulana ortolan

 

 

1

2

3

OG

BernC-App 3 BirdD-A1

lęgowy Toporzyk, Piecnik, Jadwiżyn, Kol. Kalinówka

Tak

160.

Emberiza schoeniclus potrzos

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 2

lęgowy

Tak

161.

Emberiza calandra potrzeszcz

 

 

3

3

1

OG

BernC-App 3

lęgowy

Tak

SSAKI 

1.

Erinaceus europaeus jeż zachodni

 

 

3

3

4

OG

BernC-App 3

pospolity

Tak

2.

Talpa europaea kret europejski

 

 

 

 

4

czOG

 

pospolity

Tak

3.

Sorex araneus ryjówka aksamitna

 

 

 

 

 

OG

BernC-App 3

 

Tak

4.

Neomys fodiens rzęsorek rzeczek

 

 

3

4

3

OG

BernC-App 3

 

Tak

6.

Myotis daubentoni nocek rudy

 

 

2

4

4

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

Mirosławiec-gorzelnia

Tak

7.

Vespertilio murinus mroczek posrebrzany

 

R

1

1

1

OG

BernC-App 2 BonnC-App 2

Mirosławiec, Piecnik, jez. Orle W., j. Kople

Tak

8.

Eptesicus serotinus mroczek późny

 

 

2

3

3

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

jez. Kople, Drzewoszewo

Tak

9.

Pipistrellus pipistrellus

karlik malutki

 

 

2

4

4

OG

BernC-App 3 HabD-App 4

Mirosławiec-kościół, Piecnik, Łowicz W.-kościół, Hanki-kościół, Próchnowo-kościół

Tak

10.

Nyctalus noctula borowiec wielki

 

 

2

3

3

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

w lasach k. jez. Orłowo, Drzewoszewo, W. Bytyń, Gniewosz

Tak

11.

Plecotus auritus gacek brunatny

I

 

2

4

3

OG

BernC-App 2 HabD-App 4

Mirosławiec, Jabłonowo

Tak

12.

Oryctolagus cunuculus królik

 

 

 

 

 

Ł

 

Łowicz W., Kosiakowo, Sadowo

Tak

13.

Lepus europaeus zając szarak

 

 

3

3

2

Ł

BernC-App 3

nieliczny

Tak

14.

Sciurus vulgaris wiewiórka

 

 

3

4

 

OG

BernC-App 3

w lasach pospolita

Tak

15.

Castor fiber bóbr europejski

 

O

2

3

1

OG

BernC-App 3 HabD-App 2 HabD-App 4

wyst. powszechnie na całym terenie gminy z wyyjątkiem okolic jez. Orłowo

Tak

16.

Ondatra zibethicus piżmak

 

 

 

 

 

Ł

 

gatunek rzadki - 2 stwierdzenia w okol. Jez. Kosiakowo

Tak

17.

Clethrionomys glareolus nornica ruda

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

18.

Arvicola terrestris karczownik

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

19.

Microtus oeconomus nornik północny

 

 

3

4

4

 

BernC-App 3

 

Tak

20.

Mus musculus mysz domowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

21.

Rattus norvegicus szczur wędrowny

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

22.

Rattus rattus szczur śniady

 

 

1

1

2

 

 

 

Tak

23.

Micromys minutus badylarka

 

 

3

4

4

 

 

kilka stwierdzeń k. jez. Kosiakowo, Hanek i Piecnika

Tak

24.

Apodemus agrarius mysz polna

 

 

3

4

 

 

 

 

Tak

25.

Apodemus flavicollis mysz leśna

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

26.

Apodemus sylvaticus mysz zaroślowa

 

 

3

3

 

 

 

 

Tak

27.

Canis lupus wilk

V

R

1

0

0

OG

BernC-App 2 HabD-App 2 HabD-App 4

b. rzadko-wyłącznie osobniki przechodnie-migrujące na zachód,

tropy - luty 2003r

Inf. -arch. Nadl. Mirosławiec, Tak

28.

Vulpes vulpes lis

 

 

 

 

 

Ł

 

pospolity

Tak

29.

Nyctereutes procyonoides
jenot

 

 

 

 

 

Ł

 

pspolity

Tak

30.

Meles meles borsuk

 

 

3

 

4

Ł

BernC-App 3

rzadki

Tak

31.

Lutra lutra wydra

V

R

2

2

1

OG

BernC-App 2 HabD-App 2 HabD-App 4

spotykana nad większymi jeziorami oraz w dol. Piławki i Korytnicy

Tak

32.

Martes martes kuna leśna (tumak)

 

 

3

2

3

Ł

BernC-App 3 HabD-App 5

 

Tak

33.

Martes foina
kuna domowa (kamionka)

 

 

3

 

 

Ł

BernC-App 3

 

Tak

34.

Mustela erminea gronostaj

 

 

3

 

4

OG

BernC-App 3

rzadki

Tak

35.

Mustela nivalis łasica

 

 

3

3

3

OG

BernC-App 3

 

Tak

36.

Mustela vision norka amerykańska

 

 

2

 

 

Ł

 

1 stwierdzenie w dol. Piławki

Tak

37.

Sus scrofa dzik

 

 

 

 

 

Ł

 

gatunek występujący powszechnie

Tak

38.

Cervus elaphus jeleń europejski

 

 

 

 

 

Ł

BernC-App 3

gatunek występujący powszechnie

Tak

39.

Dama dama daniel

 

 

 

 

 

Ł

BernC-App 3

gatunek występujący na całym obszarze gminy-lokalnie

Tak

41.

Capreolus capreolus sarna

 

 

 

 

 

Ł

BernC-App 3

gat. występujący powszechnie

Tak

42.

Bison bonasus żubr

V

O

1

0

0

OG

 

restytucja gatunku z lat 80-tych w zachodniej części gminy-dwa stada-łącznie-24-29 osobników

Tak oraz dane z literatury

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 21-07-2005 09:53:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 21-07-2005 09:53:09