zał. 5


Załącznik nr 5.

Spis obiektów chronionych w gminie Mirosławiec według danych Studium.

1. Spis obiektów prawnie chronionych / wpisanych do rejestru zabytków.

BRONIKOWO

1. Kościół filialny p.w. św. Jakuba Apostoła, mur./szach., 1775 r. - A-4 z 1954 r.

2. Cmentarz przykościelny z 1775 r., nr rej. A-676 z 1990 r.

3. Cmentarz katolicki, pół. XIX w. nr rej. A-677 z 1990 r.

HANKI

Cmentarz przykościelny ewangelicki pół. XIX w. nr rej. A-675 z 1990 r.

JABŁONKOWO

Park pałacowy l pół. XIX w. nr rej. A-416 z 1982 r.

ŁOWICZ WAŁECKI

Cmentarz przykościelny, ewangelicki, ok. 1837 r., nr rej. A-764 z 1990 r.

MIROSŁAWIEC

1. Założenie urbanistyczne śródmieścia miasta, średniowiecze nr rej. A-72 z 1956 r.

2. Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, mur., nr rej. A-28 z 1954 r.

3. Plebania, ul. Kościelna 6, mur., XVII w. nr rej. A-29 z 1954 r.

4. Cmentarz rodowy, ewangelicki na Górze Piaskowej, pół. XIX w., nr rej. A-636 z 1989 r.

5. Cmentarz żydowski XVII w. nr rej. A-497 z 1983 r.

NIERADZ l. Cmentarz ewangelicki, pół. XIX w., nr rej. A-690 z 1990 r

PIECNIK

1. Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. mur./szach., XVIII w. nr rej. A-36 z 1961

2. Park krajobrazowy l pół. XIX w., nr rej. A-409 z 1982 r.

PRÓCHNOWO

l. Zespół pałacowo-parkowy: pałac, dziedziniec, park, sad i otoczenie kościoła XIX w., nr rej. A-548 z 28.09.1987 r.

a) pałac, mur., ok. 1894, przebud. 1980 likwidacja hełmu wieży i obniżenia jej,

b) park krajobrazowy pocz. XIX w.

2. Kościół filialny p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa, mur., k. XIX w., nr rej. A-792 z 1997 r.

TOPORZYK

1. Kościół fil. p.w. św. Jana Chrzciciela, drewn., l pół. XVIII w., nr rej. A-46 z 1989 r.

2. Cmentarz ewangelicki przykościelny l pół. XVIII w. nr rej. A-610 z 1989 r.

2. Spis obiektów objętych ochroną konserwatorską.

BRONIKOWO

1. Kapliczka, mur., 2 poł. XIX w.

2. Kapliczka, mur., 2 poł. XIX ", .obok domu nr 52

3. Dom nr 4, mur., pocz. XX w.

4. Dom nr 10, mur., pocz. XX w.

5. Dom nr 13, mur., kam., pocz. XX w.

6. Dom nr 18, mur., 1910-20r.

7. Zagroda nr 20

a) dom, mur., 1.20-t. XX w.

b) obora, mur., 1928r.

8. Dom nr 22 , mur., pocz. XX w.

9. Zagroda nr 24

a) dom, szach., 1858 r.

b) obora, mur., kam., 1908 r.

10. Dom nr 26, szach., 2 poł. XIX w.

11. Zagroda nr 28

a)dom, mur., k. XIX w.

b)stodoła, drewn., k. XIX w.

12. Dom nr 33, mur., kam., XIX/XX w.

13. Dom nr 39, mur., k. XIX w.

14. Za.grodanr41

a) dom, mur., pocz. XX w.

b) stodoła, mur., 1901r.

15. Dom nr 45, mur., pocz. XX w.

16. Dom nr 46, mur., 1910-20r.

17. Dom nr 47-49, mur., pocz. XX w.

18. Dom nr 49, mur., 2 poł. XIX w.

19. Dom nr 54, mur., ok. 1930r.

HANKI

1. Szkoła, mur., 1.20-30te XX w.

2. Dom nr 2, mur., 1920r.

3. Dom nr 6/7 , mur., 1.20- 30-te XX w.

4. Dom nr 7, mur.,ok.l930r.

5. Dom dawna plebania nr 20, mur., szach., I poł. XIX w., obecnie zrujnowany

6. Dom nr 22, mur., szach., XIX/XX w.

7. Dom nr 24, mur., pocz. XX w.

8. Dom nr 31, mur., l ćw. XX w.

9. Dom nr 36, mur., l pół. XIX w.

10. Zagroda nr 42

a) dom, mur., IV ćw. XIX w.

b) obora, mur., 1927r.

11. Dom nr 45, mur., k. XIX w.

12. Dom nr 46, mur., k. XIX w.

13. Dom nr 52, mur., pocz. XX w.

14. Zagroda nr 59

a) dom., mur., I. 20-te XX w.

b) obora, mur., I ćw. XX w.

15. Dom nr 66, mur., k. XIX w.

16. Dom nr 67., mur., pocz. XX w.

17. Budynek sklepu GS, I. 30-te XX w.

18. Gorzelnia, I ćw. XX w.

JABŁONOWO

  1. Kościół filialny p.w. św. Jadwigi, mur., 1874r.

  2. Zespół folwarczny 2 pół. XIX w. dwór, mur. 2 pół. XIX w.

  3. Dom nr 7, mur./szach.,3 ćw. XIX w.

  4. Dom nr 10, mur., k. XIX v.

  5. Dom nr 17, mur., pocz. XX w.

  6. Dom nr 22, mur., pocz.XX w.

  7. Dom nr 27, mur., drew., 4 ćw. XX w.

  8. Cmentarz komunalny pół. XIX w.

JADWIŻYN

1. Dom nr l, mur., I .30-te XX w.

2. Dom nr 7, mur., I .30-te XX w.

3. Dom nr 14, mur., IV. ćw. XIX w. przebud.

4. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 15, mur., 1867r.

5. Cmentarz przykościelny.

ŁOWICZ WAŁECKI

1. Kościół filialny p. w. Zesłania Ducha św., mur., kam. ,1837 r..

2. Cmentarz ewangelicki pół. XIX w.

3. Dom nr 3, mur., k. XIX w.

4. Dom nr 4, mur., 1923r.

5. Domnr5,mur., k. XIX w.

6. Dom nr 7, mur., l .20-te XX w.

7. Dom nr 10., mur., szach., pocz. XX w.

8. Dom nr 16, mur., 2 pół. XIX w.

9. Dom nr 17, mur., pocz. XX w.

10. Dom nr 18, mur., 2 pół. XIX w.

11. Dom nr 19, mur., 4 ćw. XIX w.

12. Dom nr 22, mur., pocz. XX w.

13. Dom nr 24, mur., pocz. XX v.

14. Dom nr 25, mur., I. 20-te XX w.

15. Dom nr 26, mur./szach., 2 pół. XIX w.

16. Dom nr 27, mur., k. XIX w.

17. Dom nr 28, mur., pocz. XX w.

18. Dom nr 31, mur., pocz. XX w.

19.Dom nr 32, mur.,1918r.

20. Dom nr 32, mur., szach., pół. XIX w.

21. Dom nr 38, mur., pocz. XX w., przebudowany

22. Dom nr 46, mur., pocz. XX w.

MIROSŁAWIEC

1. Sąd ob. Urząd Gminy i Miasta, mur., pocz. XX w.

2. Szkoła podstawowa, ul. Wolności 21, mur., pocz. XX w.

3. Dworzec PKP, mur., XIX/XX w.

4. Park przypałacowy, l pół. XVIII w.

5. Cmentarz komunalny k. XIX w.

  1. Cmentarz ewangelicki ob. park poł. XIX w. (ul. Parkowa)

ul. Dworcowa

7. Dom nr 3, mur., pocz. XX w.

  1. Dom nr 4, mur., l. 30-te XX w.

ul. Kościuszki

9. Dom nr l, mur., k. XIX w.

10. Dom nr 3., mur., pocz. XX w.

11. Dom nr 4, mur., pocz. XX w.

12. Dom nr 7, mur., 2 pół. XIX w.

13. Dom nr 8., mur., l. 20-te XX w.

14. Dom nr 10, mur., pocz. XX w.

15. Dom nr 15, mur., k. XIX w.

16. Dom nr 20, mur., k. XIX w.

17. Dom nr 30, szach., pół. XIX w.

18. Dom nr 36, mur., pocz. XX w.

19. Dom nr 38 mur., pocz. XX w.

20. Dom nr 40, mur/szach., pół. XIX w. przebudowany

21. Dom nr 44, mur., k. XIX w.

22. Dom nr 49, mur., k. XIX w.

ul. Kościelna

23. Dom nr l., mur., k. XIX w.

24. Dom nr 5., mur., k. XIX w.

ul. Młyńska

25. Dom nr 3, mur., 1.30-te XX w.

ul. Nowa

26. Dom nr 33, mur., l. 30-te XX w.

ul. Orla

27. Dom nr l (narożnik z ul. Spokojną), mur., pocz. XX w.

ul. Parkowa

28. Dom nr l, mur., l pół. XIX w.

29. Dom nr 2, mur., 2 pół. XIX w.

ul. Poznańska

30. Dom nr l, mur., 2 pał. XIX w.

31. Dom nr 3, mur., 2 pół. XIX w.

32. Dom nr 5, mur., 2 pół. XIX w.

33. Dom nr 7, mur., 4 ćw. XIX w.

ul. Szkolna

34. Dom nr 4, mur., l. 20-te XX w.

35. Dom nr 6, mur., l. 20-te XX w.

ul. Sprzymierzonych

36. Dom nr 24, mur., 2 pół. XIX w.

37. Dom nr 28, mur., 4 ćw. XIX w.

38. Dom nr 31, mur., 4 ćw. XIX w.

39. Dom nr 35, mur., 4 ćw. XIX w.

40. Dom nr 39, mur., k. XIX w.

41. Dom nr 44, mur., pocz. XX w.

42. Dom nr 47, mur., pocz. XX w.

43. Dom nr 49, mur., pocz. XX w.

44. Dom nr 48/ 50, mur., 2 pół. XIX w.

45. Dom nr 52, mur., 3 ćw. XIX w.

46. Dom nr 53, mur., l ćw. XX w.

47. Dom nr 56, mur., pół. XIX w.

ul. Wałecka

48. Dom nr 6, mur., 2 pół. XIX w.

49. Dom nr 9, mur., k. XIX w.

50. Dom nr 11, mur., 4.ćw. XIX w.

51. Dom nr 12, mur., 4 ćw. XIX w.

52. Dom nr 13., mur., k. XIX w.

53. Dom nr 14, mur., szach., 2 pół. XIX w., przebudowany

54. Dom nr 16. mur., k. XIX w.

55. Dom nr 22.,mur., l poł. XIX w.

56. Dom nr 26, mur., pół. XIX w.

57. Dom nr 32, mur., l pół. XIX w.

58. Dom nr 38, mur., pół. XIX w.

ul. Wileńska

59. Dom nr 10, mur., k. XIX w.

60. Dom nr 12, mur., 2 pół. XII.. w.

61. Dom nr 16, mur., 2 pół. XIX w.

ul. Wolności

62. Dom nr 4, mur./szach., pół. XIX w.

63. Dom nr 5, mur., l. 30-te XX w.

64. Dom nr 6, mur./szach., pół. XIX w.

65. Dom nr 14 ,mur., pocz. XX w.

66. Dom nr 18, mur., l. 30-te XX w.

67. Dom nr 24, mur., l .20-te XX w.

68. Dom nr 28, mur., l.30-te XX w.

69. Dom nr 33, mur., l .30-te XX w.

70. Dom nr 34, mur., pocz. XX w.

71. Dom nr 35, mur., l.30-te XX w.

72. Dom nr 36, mur., pocz. XX w.

ul. Zamkowa

73. Dom nr 2, mur., pocz. XX w.

74. Dom nr 3, mur., pocz. XX w.

75. Dom nr 4, mur., pocz. XX w.

76. Dom nr 8, mur., 2 pół. XIX w.

77. Dom nr 10, mur., 2 pół. XIX

78. Dom nr 12, mur. 1910-20 r. .

79. Dom nr 13, mur., pocz. XX w.

80. Dom nr 14, mur., l .30-te XX w.

81. Dom nr 16, mur., l.30-te XX w.

82. Dom nr 20, mur., pocz. XX w.

83. Dom nr 41, mur., l.30-te XX w.

NIERADZ

1. Dom nr l, mur., k. 2 pół. XIX w.

2. Dom nr 2, mur., poł. XIX (?), przebudowany.

ORLA

l. Zespół folwarczny 2 pół. XIX w.

a) pałac, mur., 1907 r.

b) park.

2. Dom m- 5, mur., l. 30-te XX w.

3. Budynek gospodarczy nr 6, kam., 2 pół. XIX w.

4. Cmentarz przykościelny.

PIECNIK

1. Szkoła, mur., l.30-te XX w.

2. Młyn, mur., pocz. XX w.

3. Remiza nr 38., mur., l. 30-te XX w.

4. Oficyna przy kościele, mur./szach., XIX/XX w.

5. Dom nr 16, mur., pocz. XX w.

6. Dom nr 31, mur., pocz. XX w.

7. Dom nr 40, pół. XIX w. szach.,

8. Dom nr 41, mur., l.30-te XX w.

9. Dom nr 43, mur., l .20-te XX w.

PILÓW

Cmentarz ewangelicki 2 pół. XIX w.

POLNE

1. Dwór nr 2, mur., ok. 1910r.

2. Stodoła, mur., ok. 1910r.

3. Młyn, mur., 1907 r.

PRÓCHNOWO

1. Zespół obiektów folwarku poprzedzającego pałac - 2 pół. XIX w.

a) chlewnia, mur., k. XIX w.

b) stodoła, mur., kam., XIX/XX w.

c) obora, mur., kam., XIX/XX w.

d) magazyn techniczny (dawna stajnia), mur., ok. 1880r.

e) spichlerza wozownia, kuźnia, magazyn, stolarnia), mur., kam., k. XIX w.

f) obora, mur., ok. 1880r.

2. Dom nr 13, mur., 1900-10 r.

3. Dom nr 17, mur., 1909 r.

TOPORZYK

l. Dom nr l, mur., 1911 r.

SADOWO

1. Park dworski l pół. XIX w.

2. Cmentarz ewangelicki pół. XIX w.

SETNICA

1. Cmentarz połowa XIX w.

2. Założenie parkowo - dworskie.

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 21-07-2005 09:55:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 21-07-2005 09:55:19