Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
zarządzenie nr 13/2010 z dnia 08 marca 2010 r. w spr.: ogłoszenia otwartego konkursu na dofinanansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu krajoznawstwo i wypoczynek dzieci ... 2010-03-08 13:15:24
zarządzenie nr 14/2010 z dnia 08 marca 2010 r. w spr.: ogłoszenia otwartego konkursu na dofinanansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2010-03-08 13:12:41
zarządzenie nr 15/2010 z dnia 08 marca 2010 r. w spr.: ogłoszenia otwartego konkursu na dofinanansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego ... 2010-03-08 13:18:24
zarządzenie nr 27/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w spr.: realizacji zad. publicznych w zakresie - krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzierzy. 2010-05-31 12:32:56
zarządzenie nr 28/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w spr.: realizacji zad. publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2010-05-31 12:34:41
zarządzenie nr 34/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w spr.: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wypoczynek dzieci i młodzieży. 2010-05-31 12:55:57
zarządzenie nr 35/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w spr.: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2010-05-31 12:58:11
zarządzenie nr 91/2010 z dnia 01 października 2010 r. w spr.: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 r. 2010-10-01 15:55:22