Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia: 12 stycznia 2012r. o postanowieniu podjęcia postępowania administracyjnego oraz decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonkowo, gm. Mirosławiec

GK.6733.P1.2011.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia: 12 stycznia 2012r.

o postanowieniu podjęcia postępowania administracyjnego oraz decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

 

Na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonkowo, gm. Mirosławiec” Burmistrz Mirosławca zawiadamia, iż w dniu 12 stycznia 2012r. zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego oraz wydana w tym samym dniu decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z  treścią postanowienia oraz decyzji w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec ul. Wolności 37, w pok. nr 8 (tel. 67 259 61 85), w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UGiM Mirosławiec oraz na stronie BIP UGiM w Mirosławcu , dnia 12 stycznia 2012r.

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie_JabA_onkowo.pdf (PDF, 46KB) 2012-01-12 15:03:06 269 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 12-01-2012 15:03:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 13-01-2012 08:06:42