Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2011-10-04 09:32:34
zarządzenie nr 61 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-09-23 08:12:11
Informacja Burmistrza Mirosławca w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-15 10:39:08
Informacje dotyczące spisu wyborców 2011-09-12 09:58:07
Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2011-09-07 14:53:11
informacja o możliwości skorzystania przez niepełnosprawnych z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych 2011-09-07 14:47:07
Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej polskiej wyznaczonych na dzień 09 października 2011 r. 2011-09-02 08:39:13
Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2011-09-02 08:37:34
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2011-08-26 08:14:10
Formularze do pobrania: 2011-08-25 10:22:15
Obwieszczenie o Okręgach Wyborczych 2011-08-22 07:20:13
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawiezarządzenia wyborów 2011-08-22 07:17:00