2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 120 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2013-01-14 08:51:07
ZARZĄDZENIE NR 119 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu gminy Mirosławiec dla samorządów instytucji kultury 2013-01-14 08:46:47
ZARZĄDZENIE NR 118 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i innych pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec 2013-01-14 08:44:37
ZARZĄDZENIE NR 117 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie zmian w budżecie 2013-01-14 08:38:00
ZARZĄDZENIE NR 116 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji 2012-12-24 08:49:32
ZARZĄDZENIE NR 115 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-12-24 08:48:15
ZARZĄDZENIE NR 114 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 grudnia 2012 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-12-10 11:56:21
ZARZĄDZENIE NR 113 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 grudnia 2012 r.w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-12-07 09:19:58
ZARZĄDZENIE NR 112 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół w Mirosławcu i Zespołu Szkół w Piecniku 2012-12-07 09:15:23
ZARZĄDZENIE NR 111 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół w Piecniku 2012-12-07 09:10:09
ZARZĄDZENIE NR 110 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Ośrodka Kultury 2012-12-11 14:46:57
ZARZĄDZENIE NR 109 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2012 r. z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-12-24 08:42:31
ZARZĄDZENIE NR 108 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-11-26 09:23:02
ZARZĄDZENIE NR 107 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-11-22 09:27:25
ZARZĄDZENIE NR 106 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych 2012-11-16 11:18:15
ZARZĄDZENIE NR 105 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-11-15 14:36:34
ZARZĄDZENIE NR 104 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2012-11-16 08:45:44
ZARZĄDZENIE NR 103 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej 2012-11-21 11:04:55
ZARZĄDZENIE NR 102 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN A0909L.04.L.04.Sok produkcji 2005, Nr rej.: ZWA L837 2012-11-15 14:34:59
ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-11-15 14:31:44
ZARZĄDZENIE NR 100 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-11-15 14:29:24
ZARZĄDZENIE NR 99 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-11-09 10:47:02
ZARZĄDZENIE NR 98 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-11-09 10:44:56
ZARZĄDZENIE NR 97 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-11-22 09:23:28
ZARZĄDZENIE NR 96 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2012-10-31 12:46:22
ZARZĄDZENIE NR 95 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Maciejewicz do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych służących do ustalenia uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2012-10-02 07:52:58
ZARZĄDZENIE NR 94 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-11-22 09:16:21
ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przrznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-10-02 07:37:44
ZARZĄDZENIE NR 91 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ustalenia zastępstwa w zakresie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Mirosławca 2012-10-02 13:01:12
ZARZĄDZENIE NR 90 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego niograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN A0909L.04.S rok produkcji 2005, Nr rej.: ZWA L837 2012-09-12 12:59:45
ZARZĄDZENIE NR 88 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 września 2012 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pt. 2013-06-07 08:54:09
ZARZĄDZENIE NR 87 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok z orgaznizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-09-05 14:22:35
ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2013r. 2013-06-07 08:24:55
ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałaych na terenie Gminy i Miasta 2013-01-30 13:14:10
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu stanowiących mienie komunalne gminy i Miasta Mirosławiec 2012-09-27 10:07:13
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-09-06 14:57:38
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA 82 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. 2012-12-24 08:35:52
ZARZĄDZENIE NR 81 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta do realizacji i rozliczenia Projektu pn. 2012-09-05 14:10:46
ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec do realizacji i rozliczenia Projektu pn. 2012-08-30 07:47:19
ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu staży Miejskiej w Mirosławcu 2012-08-30 07:40:04
ZARZĄDZENIE NR 78 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu - dokument stracił ważność 2013-06-06 15:43:42
ZARZADZENIE NR 77 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2004 w sprawie regulaminu podziału środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczacych dopłat do czesnego i kursów kwalifikacyjnych 2012-08-07 13:43:26
ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-07 13:41:12
ZARZĄDZENIE NR 75 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-07 13:39:51
ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-08-07 13:36:36
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Polityki Szkoleniowej Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2012-08-03 10:55:13
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego 2012-08-03 10:53:33
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu do realizacji i rozliczenia Projektu pn. 2012-08-23 08:31:41
ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 lipca 2012 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-09-06 14:31:18
ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników 2012-07-10 08:05:35
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-07-09 10:17:54
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-07-03 14:13:50
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-09-06 14:14:01
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doręczania miejscowej korespondencji urzędowej 2012-07-03 12:45:13
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2012 r. 2012-07-03 12:44:04
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2012-07-03 12:42:49
ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Miasta Mirosławiec w znaku towarowym słownym 2012-07-03 12:41:48
ZARZĄDZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-07-03 14:13:11
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2012-06-15 09:11:21
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-09-06 14:04:56
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr 23 Burmistrza Mirosławca w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw, wyznaczenia koordynatora oraz przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny 2012-06-08 12:46:25
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert w sprawie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec w 2012 r. 2012-06-08 08:18:02
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2012-06-08 08:15:44
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-06-08 08:07:54
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu 2012-05-22 15:11:12
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej i powołania zespołu spisowego 2012-05-22 15:06:01
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu jako element kontroli zarządczej 2012-09-20 12:28:18
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-09-06 14:00:01
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-05-14 11:23:23
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-05-08 15:23:03
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-05-08 15:22:18
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na : "Najaktywniejsze Sołectwo Gminy i Miasta Mirosławiec" 2012-05-07 13:12:22
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-09-06 13:52:45
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-04-30 08:35:57
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw oceny ryzyka w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-04-30 08:34:51
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2012 r. oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec 2012-04-17 15:21:11
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do czesnego oraz dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych 2012-04-30 08:32:06
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie Komisji konkursowej 2012-04-17 15:14:34
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Próchnowie 2012-04-17 15:13:45
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlic wiejskich przekazanych przez Gminę Mirosławiec w użyczenie lub administrowanie Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu 2012-04-17 15:11:07
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-04-17 15:09:25
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-09-06 13:43:05
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2012-04-17 15:08:26
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2011 r. 2012-09-21 08:18:37
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekaracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 2012-04-17 14:52:32
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-09-06 13:37:32
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyboru sołtysa Jabłonkowa 2012-03-20 12:17:48
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 2012-03-20 12:17:07
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-03-19 12:37:26
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt."Porozmawiajmy po angielsku"" 2013-06-06 15:32:30
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pt."Angielski bez strsu" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-06-06 15:12:35
ZARZADZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pt."Angielski bez stresu" 2013-06-06 15:07:30
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2012-03-19 12:35:54
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjecia Regulaminu odbioru sprzętu dydaktycznego zakupywanego w ramach projektu pt. "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-06-06 12:25:18
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-03-09 11:28:41
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2012-09-06 13:31:20
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i innych pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec 2012-03-09 11:27:45
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu 2012-03-09 11:25:45
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-09-06 13:22:50
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2012-03-09 11:20:07
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-03-09 11:16:46
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny 2012-03-09 11:16:00
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2012 r. 2012-02-21 14:56:23
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiacyh mieszkaniowy zasób gminy. - dokument stracił ważność 2013-06-06 12:14:34
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce 2012-03-09 10:53:15
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-02-08 11:49:13
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie doręczania miejscowej korespondencji urzędowej 2012-02-03 10:43:09
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r. 2012-09-06 13:18:54
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-01-31 11:23:18
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 r. 2012-09-06 11:18:54
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. podziału środków przyznanych na stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce 2012-01-31 11:22:26
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do ustanowienia rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów 2012-01-31 11:19:54
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2012-01-31 11:13:54
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-01-31 11:12:26
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 2012-01-31 11:11:09
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie koordynatora LGR 2012-01-27 10:04:43
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalnego 2012-01-31 11:04:10