Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 6 grudnia 2016r. GIŚ.6220.7.2016.AM. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec, powiat wałecki Próchnowo 2 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 6, obręb 0028 Próchnowo" - dokument stracił ważność 2016-12-06 08:19:11
Zawiadomienie z dnia 23 lipca 2012r. GIŚ.6220.9.2013.AM. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: sieci wodociągowej wraz z przyłączami z przebudową ujęcia wody oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową zbiorczego zbiornika bezodpływowego ścieków dla miejscowości Próchnowo, gm. Mirosławiec 2013-07-24 10:41:34
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110 kV w Mirosławcu. 2012-02-17 09:37:19