Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przebudowa istniejącego napowietrznego pola rozdzielni 110 kV oraz budowa nowego pola 110 kV - przebudowa z układu H1 do układu H4; wykonanie nowych przyłączy do linii napowietrznej 110 kV; wykonanie instalacji odwodnienia i odolejenia transformatorów mocy i zespołów uziemiających; przeznaczenie inwestycji pozostanie związane z przesyłem, przetworzeniem i rozdziałem energii elektrycznej. Zadanie projektuje się na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 409/1, Mirosławiec Zacisze, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034