Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej domu jednorodzinnego w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 354/37. W zakres zamierzenia wchodzi wykonanie słupowej stacja transformatorowej typu STSKpo 20/400, linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 354/42 i 354/37 obręb Mirosławiec (0034).