Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji liniowej 15kV polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15kV z pola nr 5 rozdzielni WN/SN w Mirosławcu w kierunku JW. na długości 1800 m. W ramach inwestycji nastąpi wymiana słupów i przewodów w przebiegu istniejącej trasy linii 15kV, na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 410/3, 405, 249/7, 249/4, 249/2, 250, 254, 246/2, 235, 247, 8277/2, 8247/3, 195, 8247/2, 178/4, 178/1, 178/2, 178/3, 158, 157, 156, 153/1, 142/1, 139/1, 137/2, 129/1, 124/11, 124/10, 124/9 w Mirosławcu, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034.