Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy linii napowietrznej 15kV na terenie dz. nr ewid.: 410/3, 249/7, 405, 248, 244, 239, 231/2, 232, 228, 224/1, 226/5, 219, 214, 211/3, 211/6, 235, 207/7, 207/11, 207/10, 321, 344, 343, 350/2, 210/2, 347, 367, 373, 351, 350/1, 346 oraz demontażu stacji transformatorowej wieżowej i budowy stacji kontenerowej na terenie dz. nr 351 obręb Mirosławiec 0034 oraz m. Mirosławiec 0001