GIŚ.6733.11.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mirosławiec ? Kalisz Pomorski o długości ok. 2,8 km na działkach oznaczonych geodezyjnie nr nr 288/3, 298, 329/2, 333, 8186/5, 337, 354/6, 341, 354/4, 371, 375/3, 375/2, 375/1, 374, 378, 383/1, 381, 380, 379, 391, 407/2 obręb Mirosławiec (0034).