GIŚ.6733.15.2012.DB - Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w ciągu ulic: Wileńskiej, Kościuszki, Kościelnej, Zamkowej, Poznańskiej, Młyńskiej oraz Sprzymierzonych na terenie działek: nr 265, 244, 280, 281/1, 416, 384, 397, 403, 415 obręb miasto Mirosławiec.