Kontrola problemowa z wykonania zadania zleconego - utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego /2011 r./